PL EN


2014 | 2(25) | 89-96
Article title

Child–parent relationships determinant of social status in the child group

Content
Title variants
PL
Relacje między dziećmi a rodzicami determinantą statusu społecznego w grupie dzieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The material presents a study of child–parent relationships in contemporary Bulgarian families as a determinant of the social status of the child in the child group and their impact on self-assessment. Essential parameters determining the parental position, the confidence of the child in the family and the relationships between them are being explored. Data interpretation is directed towards characterizing the correlations between: relationships and the social status of children; relationships and the self-esteem; social status and the self-esteem of children for design of the educational potential of the family and proper upbringing and education of the children. The significance of the results that have been obtained is groundwork of projecting educational potential of the family for adequate upbringing and education of children who are pro-socially oriented. On the other hand the data are a basis for rethinking about the connection between the social organizations—the family and the kindergarten for togetherness in the actions and understandings of the upbringing and development of the child.
PL
Artykuł przedstawia studium relacji między dziećmi a rodzicami we współczesnych rodzinach bułgarskich jako determinanty statusu społecznego dziecka w grupie rówieśników oraz ich wpływ na samoocenę. Badane są podstawowe parametry określające pozycję rodzicielską, pewność siebie dziecka w rodzinie oraz związki pomiędzy dziećmi a rodzicami. Interpretacja danych ukierunkowana jest na charakterystykę korelacji pomiędzy: relacjami a statusem społecznym dzieci; relacjami a poczuciem własnej wartości; statusem społecznym a poczuciem własnej wartości dzieci, co ma się przyczynić do projektowania potencjału edukacyjnego rodziny oraz właściwego wychowania i edukacji dzieci. Istotność wyników, jakie uzyskano, jest podstawą projekcji potencjału edukacyjnego rodziny dla właściwego wychowania oraz edukacji dzieci, które są zorientowane prospołecznie. Z drugiej strony dane te są podstawą do ponownego przemyślenia związku pomiędzy organizacjami społecznymi – rodziną i przedszkolem – w celu wspólnego działania i rozumienia wychowania i rozwoju dziecka.
Year
Issue
Pages
89-96
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Trakia University—Stara Zagora, Faculty of Education, 9 Armeiska St., 6010 Stara Zagora, Bulgaria, Tel.: +359 042 27 36 80, karcelianska@abv.bg
References
  • Andreeva = Андреева, Т. В. (2007). Психология семьи: учебное пособие [Psychology of the Family]. Sankt Petersburg: Rech. ISBN 5-9268-0655-0.
  • Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11 (1), 56‒95.
  • Ginott, H., Ginott, A., Goddard, H. (2003). Between parent and child: The bestselling classic that revolutionized parent–child communication. New York: Three Rivers Press. ISBN 060980988.
  • Karcelianska-Stancheva = Кърцелянска-Станчева, В. И. (2009). Семейното възпитание: Социални и психолого-педагогически аспекти [Family upbringing: Social and psychological-pedagogical aspects]. Stara Zagora: AB. ISBN 978-954-652-012-8.
  • Shneyder = Шнейдер Л. Б. (2000). Психология семейных отношений: Курс лекций [Psychology of Family Relationships: Lectures]. Moskva: EKSMO Press. ISBN 5-04-005780-6.
  • Stolin = Столин В. В. (1981). Семья как объект психологической диагностики и неврачебной психотерапии [Family as an object of psychological diagnosis and non-medical psychotherapy]. In: A. A. Бодалева (ed.). Семья и формирование личности [Family and personality formation]. Moskva: Moscow University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-89787936-0ad4-4680-a752-9bbe8b8c3968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.