PL EN


Journal
2015 | 23 | 105-122
Article title

Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszą nieformalną dyskusję głównych wątków związanych z JOW-ami rozpoczyna zdefiniowanie najważniejszych metod głosowania, które mogą zostać użyte w okręgach jednomandatowych. Następnie omówione zostaną krótko najważniejsze konsekwencje polityczne okręgów jednomandatowych. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom uznawanym za negatywne oraz potencjalnym sposobom zapobieżenia takim konsekwencjom. Kolejny rozdział zawiera porównanie bardziej subtelnych efektów związanych z wprowadzeniem metody większościowej versus metody głosu alternatywnego. Tekst zamyka krótki przegląd ordynacji wyborczych uznawanych za pośrednie między w pełni proporcjonalnymi i większościowymi.
Journal
Year
Issue
23
Pages
105-122
Physical description
Dates
published
2015-06-15
Contributors
  • University of California
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-89803112-0fcc-4180-ac3f-f73699b9d48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.