PL EN


2014 | 187 | 204-219
Article title

Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Innovations and Competitiveness of Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the problems of measurement of innovation and the competitiveness of companies whose solution determines examining the relationships between these two given constructs. It has been believed that innovation can provide a competitive advantage to the company, but the study of these compounds requires the selection of measures both innovation and competitiveness. This article presents some of the tools of measurement of both innovation and competitiveness, and empirical research carried out in enterprises of production - in Silesia region.
Year
Volume
187
Pages
204-219
Physical description
Contributors
References
 • Adams R., Bessant J., Phelps R.: Innovation Management Measurement: A Review. "International Journal of Management Reviews" 2006, Vol. 8, No. 1.
 • Antoncic B., Hisrich R.D.: Privatization, Corporate Entrepreneurship and Performance: Testing a Normative Model. "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2003, Vol. 4.
 • Barney J.B., Hesterly W.S.: Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases. Pearson Education, New Jersey 2006.
 • Bieliński J.: Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2000.
 • Dobni C.B.: The Relationship Between an Innovation Orientation and Competitive Strategy. "International Journal of Innovation Management" 2010, Vol. 14, No. 2 (April).
 • Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Nowacki. Difin, Warszawa 2010.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2001.
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
 • Obłój T.: Trwałość konkurencji - analiza empiryczna. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 1.
 • Oksanen J., Rilla N.: Innovation and Entrepreneurship: New Innovations as Source for Competitiveness in Finnish SMEs. "International Journal of Entrepreneurship" 2009, Vol. 13, Special Issue.
 • Pichlak M.: Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań. Difin, Warszawa 2012.
 • Pierścionek Z.: Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 4.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Wspólnoty Europejskie 2005. PARP, Warszawa 2008.
 • Salavou H.: The Concept of Innovativeness: Should we Need to Focus? "European Journal of Innovation Management" 2004, Vol. 7, No. 1.
 • Sakchutchawan S., Hong P.C., Callaway S.K., Kunnathur A.: Innovation and Competitive Advantage: Model and Implementation for Global Logistics. "International Business Research" 2011, Vol. 4, No. 3, July.
 • Skawińska E.: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2002.
 • Stankiewicz M.J.: Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Urbancova H.: Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge. "Journal of Competitiveness" 2013, Vol. 5, No. 1, March.
 • Wang C.L., Ahmed P.K.: The Development and Validation of the Organizational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. "European Journal of Innovation Management" 2004, Vol. 7, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-89b21966-4617-40d4-93dd-08c20af44ccd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.