PL EN


2012 | 3 | 9-26
Article title

Subkultury młodzieżowe - ujęcie kategorialne, definicyjne i faktograficzne

Content
Title variants
EN
Juvenile Subcultures – Categorial, Definitional and Factographical Approaches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł dotyczy różnych problemowych i teoretycznych ujęć dotyczących określenia „subkultury”. Przyjęto i zastosowano trzy poziomy analizy: kategorialny, definicyjny i faktograficzny. W ujęciu kategorialnym i definicyjnym odniesiono się do rozumienia pojęcia „młodzież” w różnych kontekstach znaczeniowych. W dalszej kolejności zaprezentowano motywy przystąpienia młodzieży do subkultur w relacji do preferowanego systemu wartości. Przywołano również wybrane teorie subkultur dewiacyjnych, a także teorie konfliktu kultur i anomii. Przechodząc do części faktograficznej, omówiono przypadek „skinhead” jako subkulturę ucieczki i izolacji w świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich ideologii. W kontekście porównawczym przywołano subkulturę „punk” jako wyraz buntu społeczno-obyczajowego, również w odniesieniu do świata i Polski, z uwzględnieniem ich ideologii (a w zasadzie jej braku).
EN
This paper deals with various problembased and theoretical approaches of the term “subculture”. The analysis was performed under three differing aspects: categorical, definitional and factographical. The categorical and definitional approach examined the use of the term “młodzież= juvenile/ youth” in different contexts. In the following we investigated the various reasons that dispose young persons to hook up with some form or other of “subculture”, depending on their respective value systems. We drew on select theories on deviant subcultures, the theory of culture conflict and anomia. The factographical part examines the exemplary case of the “skinheads”, represented as a subculture of evasion and isolation, as a worldwide phenomena and in its Polish variety, in particular representing their “ideology”. We compared them with the “punk” subculture as a protest on the sociocultural level, likewise on a worldwide and national scale, investigating their ideology- or- more to the point- the lack of any ideology.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bąk Tadeusz, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
 • Filipiak Marian, Od subkultury do kultury alternatywne. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Lublin 2003.
 • Hurlock Elizabeth B., Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa 1965.
 • Jędrzejewski Marek, Młodzież a subkultury, Wyd. „Żak”, Warszawa 1999.
 • Jędrzejewski Marek, Subkultury a przemoc, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
 • Łuczak Elżbieta, Przemiany a rozwój zjawiska narkomanii, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2004.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna, t. IV, PWN, Warszawa 1996
 • Nowak Anna, O co chodzi młodzieżowym subkulturom, „Nowa Szkola” 2006, nr 4.
 • Piotrowski Przemysław, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wyd. „Żak”, Warszawa 2003.
 • Prejs Bogdan, Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Wyd. „Kos”, Katowice 2005.
 • Sosnowski Adam, Różnorodność życia społecznego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2000.
 • Sosnowski Adam, Walkowiak Jerzy, Przystosowanie młodzieży, tom I, Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1987.
 • Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, PWN Warszawa 2002.
 • Wilk Ewa, Krucjata łysogłowych, Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, Warszawa 1994.
 • Wołosewicz Marek, Wołosewicz Iwona, Psychopedagogiczne uwarunkowania przynależności młodzieży do subkultury skinów, „Szkice Humanistyczne” 2005, tom V, nr 1–2.
 • Zazzo Bianca, Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania, PWN, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-89bca609-8878-456a-8595-6a4615b3cf42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.