PL EN


2017 | 8 | 3 | 106-111
Article title

Nové řídící struktury podniku

Content
Title variants
Nové řídící struktury podniku
Languages of publication
EN CS
Abstracts
CS
Organizované struktuře biochemických pochodů, pro něņ jsou typické uzavřené, ale navzájem v celek propojené cykly, je podobná fraktálová výroba. Aby mohla komunikovat s vnějńím světem, musí ji řídit logistici, coņ se děje obzvláńť v interních distribucích a informaĉních kanálech. Cílem příspěvku je na základě systematizace poznatků vycházejících z teoretických principů manaņerování a poznatků získaných realizovaným průzkumem, navrhnout způsob a principy nových řídících struktur podniku.
EN
Fractal manufacturing is similar to organized structure of biochemical processes, for which closed but connected cycles are typical. In order to communicate with the outside world, it has to be managed by logistics, which is especially true in internal distributions and information channels. The aim of the paper is to design the way and principles of the new management structures of the company (based on synthesizing the knowledge based on the theoretical principles of management and knowledge gained from the research).
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
106-111
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Technical and Vocational Education, Czech republic
References
  • Bělohlávek, F., Końťan, P., Ńuleř, O. (2006). Management. Brno: Computer Press.
  • Dvořáková, Z. (2007). Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck.
  • Hammer, M. (2002). Agenda 2: co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. Století. Praha: Management Press.
  • Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing.
  • Kopĉaj, A. (2007). Spirálový management. Praha: Alfa Publishing.
  • Stýblo, J. (2008). Management současný a budoucí. Praha: Professional Publishing.
  • Vodák, J., Kucharĉíková, A. (2007). Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing.
  • Vosoba, P. (2001). Firemní inteligence: zdroje a efekty ve firmě. Praha: Ekopress.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-89c6610d-e7d1-4249-b625-0928a5b6c550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.