Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 239-256

Article title

Porównanie Zygmunta III „Wazy” z Ludwikiem I „Węgierskim”

Title variants

EN
The comparison of Sigismund III and Laios I

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

14

Pages

239-256

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Zielona Góra

References

 • Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999.
 • Baczkowski K., Dwie tradycje rządów andegaweńskich 1370-1386 w piśmiennictwie staropolskim, „Annales Academiae Pedagogice Cracoviensis. Studia Historia” 2004, 3, fol. 21.
 • Cat Mackiewicz S., Herezje i prawdy, wyd. 1, Warszawa 1962, wyd. 2, Kraków 2012.
 • Chrościcki J.A., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983.
 • Grzybowski S., Dzieje Polski i Litwy 1506-1548, [w:] Wielka historia Polski, t. 4, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, Kraków 2000.
 • Jasiński K., Przydomek Kazimierza Wielkiego – czas powstania i geneza, „Genealogia” 1995, 5.
 • Koczerska M., Ludwik Węgierski, [w:] M. Maciorowski, B. Maciejewska, Władcy Polski. Historia na nowo opowiedziana, Warszawa 2018.
 • Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. 1, 1506-1648, wyd. 2, Warszawa 1986.
 • Kuraś S., Czy Elżbieta Łokietkówna była królową Polski?, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 5, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1992.
 • Leitsch W., Das Leben am Hof Köning Sigismunds III. von Polen, Wien-Kraków 2009.
 • Leitsch W., Paweł Piasecki i król Zygmunt III, [w:] Studia Austro-Polonica, red. J. Buszko, W. Leitsch, Kraków 1997.
 • Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Poznań 1999.
 • Marzec A., Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370-1382, Kraków 2017.
 • Pieradzka K., Ludwik I Andegaweński, zwany Węgierski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18 (1), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Płaza W., Wielkie bezkrólewie. Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1988.
 • Przyboś A., Michał Korybut Wiśniowiecki, [w:] Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1978.
 • Skrynnikow R.G., Borys Godunow, tłum. J. Dancygier, M. Migdalska, Warszawa 1982.
 • Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Warszawa 1977.
 • Szpaczyński P., Anna I Jagiellonka kontra Jan Zamoyski. Kilka uwag w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów, „Klio” 2014, 28, 1.
 • Szpaczyński P., Habsburgowie i Jan Zamoyski wobec ambicji mocarstwowych Zygmunta III, KH 2017, R. 124, 3.
 • Szpaczyński P., Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618, Kraków 2013.
 • Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Gustawem II Adolfem, IG 2017, t. 11.
 • Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Janem III Sobieskim, IG 2019, t. 13.
 • Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą, IG 2013, t. 7.
 • Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem I, IG 2016, t. 10.
 • Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem II Augustem, IG 2018, t. 12.
 • Szpaczyński P., Spór o Zygmunta III, KH, R. 118, 2011.
 • Szpaczyński P., „Waza”, czyli to, co historycy polscy imputują Zygmuntowi III jako nazwisko, o którym król nigdy nie słyszał, „Czasy Nowożytne” 2019, t. 32.
 • Szpaczyński P., „Wazowie” czy następcy i przedstawiciele dynastii Jagiellonów? Kilka uwag w sprawie problemu ciągłości dynastycznej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po śmierci Zygmunta II Augusta, IG 2007, 1.
 • Wisner H., Kilka słów odpowiedzi Przemysławowi P. Szpaczyńskiemu, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2016, 60.
 • Wyrobisz A., Ludwik Węgierski, [w:] Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1978.
 • Wyrozumski J., Geneza sukcesji andegaweńskiej w Polsce, „Studia Historyczne” 1982, 25.
 • Zydorek D., Kronika Jana z Czarnkowa. Między prywatną a obywatelską powinnością, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane prof. Jerzemu Strzelczykowi, red. R.D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-89f505b9-9cb6-4641-bf72-8b822ed003f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.