PL EN


2011 | 88 | 175-183
Article title

Znaczenie metody ABC w doskonaleniu jakości zarządzania

Authors
Title variants
EN
Meaning of the ABC Method in Improving the Quality Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W praktyce metodę ABC stosuje się, gdy chcemy wyeliminować zjawiska o największej częstotliwości występowania i przyczyny tworzenia największych kosztów. Jest narzędziem umożliwiającym hierarchizację czynników wpływających na dane zjawisko. W artykule przedstawiono znaczenie metody ABC w doskonaleniu jakości zarządzania.
EN
In practice we apply the ABC method when we want to eliminate phenomena about the greatest frequency of appearing and the reason for creating expensivenesses. It is a tool enabling the hierarchization of factors affecting data. In the paper was described meaning of the ABC method in improving the quality management.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Chauvet A., Metody zarządzania, Poltex, Warszawa 1997.
  • 2. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.
  • 3. Martyniak Z, Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Kraków 1996.
  • 4. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie - produkcja i usługi, PWN 1997.
  • 5. Pomykało W, Encyklopedia biznesu, FI, Warszawa 1995.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8a00ac88-603d-4c57-9ebf-e70e41188fa6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.