PL EN


2018 | 18 | 3 | 28-36
Article title

Modelling Mixed Martial Arts Power Training Needs Depending on the Predominance of the Strike or Wrestling Fighting Style

Content
Title variants
PL
Opracowanie treningu siłowego w mieszanych sztukach walki w zależności od stylu walki z przewagą uderzania lub chwytania/zapasów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose – to develop models for Mixed Martial Arts athletes power training, depending on the predominance of the strike or the wrestling style in fighting, and also to determine the impact of the proposed training loads on increasing the functional ability of their bodies. Methods. We examined 30 athletes aged 20-22 who were involved in Mixed Martial Arts fights over the last 2 years. Half the fighters use the strike style in the course of combat, and the rest specialise in the wrestling style. To assess the effectiveness of the occupation models we developed, we used the control testing method of the level of power capabilities development. With the help of the biochemical control of cortisol concentrations in the blood serum of the fighters, we determined the manifestation of adaptive- compensatory reactions of the body to various power loads. Results. It was established that the optimal power loads for fighters using the strike style of fighting was to use a high-intensity regime when working with an alactate or lactate energy supply system. In turn, the most effective power loads, for the maximum realisation of functional potential in athletes prioritising the wrestling style during the fight, was the use of low-intensity regimes with a large amount of work in the glycolytic power supply system. Conclusions. The analysis of the results obtained during the experiment demonstrates the need for using models of training sessions developed in the process of power training of MMA fighters, taking into account the particular fighting style.
PL
Problem. Celem pracy było opracowanie modeli treningu siłowego dla sportowców mieszanych sztuk walki, w zależności od wykorzystywania w walce elementów uderzania lub chwytania, a także określenie wpływu proponowanych obciążeń treningowych na zwiększenie zdolności funkcjonalnej zawodników. Metody. Autorzy przyjrzeli się dokładnie 30 sportowcom w wieku 20-22 lat, którzy uczestniczyli w walkach MMA w ciągu ostatnich 2 lat. Stwierdzono, iż połowa zawodników używała stylu uderzeniowego w trakcie walki, a reszta specjalizowała się w sposobie zapaśniczym. Aby ocenić skuteczność opracowanych modeli, wykorzystano metodę testowania kontrolnego poziomu rozwoju siły. Przy pomocy biochemicznej kontroli stężenia kortyzolu w surowicy krwi zawodników, określono przejawy adaptacyjno-kompensacyjnych reakcji organizmu na różne obciążenia energetyczne. Wyniki. Ustalono, że najbardziej optymalnym obciążeniem dla zawodników preferujących styl walki z przewagą uderzeń było stosowanie systemu o dużej intensywności podczas pracy z mleczanowym lub bezmleczanowym układem dostarczania energii. Z kolei najbardziej efektywnymi obciążeniami siłowymi, dla maksymalnej realizacji potencjału funkcjonalnego sportowców preferujących styl zapaśniczy w czasie walki, było zastosowanie systemów o niskiej intensywności z dużym nakładem pracy w systemie zasilania glikolitycznego. Wnioski. Analiza wyników uzyskanych w trakcie eksperymentu wykazała potrzebę stosowania schematów treningów opracowanych w procesie treningu siłowego zawodników MMA, biorąc pod uwagę ich styl walki.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
28-36
Physical description
Contributors
  • Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv (Ukraina)
  • Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv (Ukraina)
  • National University of Physical Education and Sport, Kiev (Ukraina)
  • National University of Physical Education and Sport, Kiev (Ukraina)
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8a100877-c598-4475-bfd2-53f015441d6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.