PL EN


2010 | 4 | 23-33
Article title

Modele i warunki mieszkaniowe w powojennej zachodniej oraz środkowej Europie

Authors
Content
Title variants
EN
Housing Models and Conditions in Post-War Western and Central Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule określone są długookresowe kierunki zmian zależności między modelami polityki mieszkaniowej a warunkami mieszkaniowymi. W pierwszych powojennych dekadach określonym modelom odpowiadają znaczne różnice warunków mieszkaniowych. Na początku XXI w. istnieje niewielkie zróżnicowanie modeli i warunków mieszkaniowych w zasiedziałych państwach Unii Europejskiej. Cechy jakościowe tych warunków rejestrowane w ogólnoeuropejskich badaniach uwydatnią znaczne pozostawienie w tyle większości państw transformacji i innych przyjętych po 2004 r. lub kandydujących do UE.
EN
The article refer to the long-term trends in the relationship between models of housing policy and housing conditions. In the early postwar decades, specific models correspond to significant differences in housing conditions. At the beginning of the XXI century there is a slight variation of models and housing in the “EU-15” countries. Quality characteristics of housing conditions recorded in Pan-European researches accentuated significant detachment in this field most of the transformation countries and other adopted after 2004, or EU candidate.
Year
Issue
4
Pages
23-33
Physical description
Dates
published
2010-12
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8a9fab5d-fc4a-4225-b945-a2f5f789be8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.