PL EN


2017 | XXIV | 237-246
Article title

Karol Wojtyła senior w wojsku austriackim i polskim

Authors
Content
Title variants
EN
Karol Wojtyła`s military career according to the archives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Little is known and studied of the Military personal records of Karol Wojtyla, from Vienna Kriegsarchiv until now which in turn has allowed for the accurate reproduction of his curriculum vitae, as well as taking into account the main steps in the course of his military service. Their analysis leads to the conclusion that Karol Wojtyla, senior, John Paul II's father was a professional soldier for 18 years in service in the Austro-Hungarian Army, in the 56th Infantry Regiment called Regiment of Wadowice, and later became an officer in the Polish Army in the reborn Polish Republic. Throughout the period of his military service he enjoyed a very good reputation: Superiors characterized him as a diligent and honest, valued for his ability to communicate in German.
Year
Volume
Pages
237-246
Physical description
Contributors
 • IEMiD, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Karol Wojtyła, teczka, w: Wojskowe Biuro Historyczne (dawne Centralne Archiwum Wojskowe), Kolekcja Generałów i Osobistości, sygn. AP 6051.
 • Księga pogrzebów z lat 1914/1916, Archiwum parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.
 • Bogunia-Paczyński A., Emilia i Karol Wojtyłowie, „Małopolska” 12 (2011), s. 88–91.
 • Cisek J., Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 2003.
 • Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2010.
 • Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Czytelnik, Warszawa 1990.
 • Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1993.
 • Kindziuk M., Matka Papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.
 • Milewska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998.
 • Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 • Procyk M., Lipnickie ślady Ojca Świętego Jana Pawła II, na stronie internetowej parafii Narodzenia NMP w Bielsku-Białej (Lipnik).
 • Przeniosło M., Polska Komisja Likwidacyjna 1918-1919, Kielce 2010.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914-1990, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Siwiec - Cielebon M., Hej, hej Komendancie! Uwagi o niektórych elementach kultu Józefa Piłsudskiego w Wadowicach w okresie międzywojennym, http://wadoviana.eu/wp-content/uploads/2013/02/10.-Hej-hej-Komendancie.pdf
 • Siwiec-Cielebon M., Powstawanie garnizonu WP w Wadowicach – październik-grudzień 1918 r., „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 15 (2012), s. 56-74.
 • Wiśniewska M., Związek strzelecki (1910-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8aa43fed-831a-4974-a80a-aa5e440359f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.