PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 112-120
Article title

Efekt stycznia oraz jego dynamika na wybranych indeksach giełdowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Title variants
EN
January effect and its dynamics on selected stock indices of Central and Eastern European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule badano efekt stycznia na wybranych indeksach giełdowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Sofix Index (Bułgaria), PX Index (Czechy), OMX Tallinn Index (Estonia), OMX Riga Index (Łotwa), BET Index (Rumunia), SAX Index (Słowacja), UX Index (Ukraina), BUX Index (Węgry) oraz WIG20 Index (Polska). Okres badawczy obejmował lata 2002 – 2017. Został on podzielony na dwa podokresy w celu prześledzenia dynamiki anomalii. Rynek polski wykazał względną efektywność, efekt stycznia, mimo że występował na warszawskiej giełdzie, w ostatnich latach zanikł. Z drugiej strony, na wielu z analizowanych rynków, można było generować ponadprzeciętne stopy zwrotu w oparciu o efekt stycznia w ostatnich latach. W badaniu podzielono styczeń na krótsze okresy, w celu zidentyfikowania najbardziej dochodowych części pierwszego miesiąca. Okazało się, że średnio najwyższe stopy zwrotu generuje pierwsze pięć sesji stycznia.
EN
The article examines the effect of January on selected stock indices of Central and Eastern European countries: Sofix Index (Bulgaria), PX Index (Czech Republic), OMX Tallinn Index (Estonia), OMX Riga Index (Latvia), BET Index (Romania), SAX Index (Slovakia), UX Index (Ukraine), BUX Index (Hungary) and WIG20 Index (Poland). The research period covered the years 2002 – 2017. It was divided into two sub-periods in order to investigate the dynamics of the anomaly. The Polish market showed relative effectiveness. Despite the fact that the effect of January appeared on the Warsaw Stock Exchange, it has disappeared in recent years. On the other hand, in many of the analyzed markets, it was possible to generate above-average rates of return based on the January effect in recent years. The study divided January into shorter periods to identify the most profitable parts of the first month. It turned out that on average the highest rates of return are generated in the first five sessions of January.
Year
Volume
21
Issue
Pages
112-120
Physical description
Dates
published
2018-08
References
 • Branch B., A tax loss trading rule, „Journal of Business” 1977, Vol. 50, Issue 2.
 • Cheung K., Coutts A., The January effect and monthly seasonality in the Hang Seng index: 1985–97, „Applied Economics Letters” 1999, Vol. 6 (2).
 • Dyl E., Capital gains taxation and year-end stock market behavior, „Journal of Finance” 1977, Vol. 32 (1).
 • Gu A., The declining January effect: evidences from the U.S. equity markets, „Quarterly Review of Economics and Finance” 2003, Vol. 43 (2).
 • Haugen R., Lakonishok J., The incredible January effect: The stock market's unsolved mystery, Dow Jones-Irwin, Illinois 1988.
 • Lakonishok J. et. al., Window dressing by pension fund managers, „American Economic Review” 1991, Vol. 81.
 • Lewandowska M., Efekt stycznia i efekt grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Journal of Capital Market and Behavioral Finance” 2017, Vol. 1 (5).
 • Ligon J., A simultaneous test of competing theories regarding the January effect, „Journal of Financial Research” 1997, Vol. 20 (1).
 • Łon, E., Barometr stycznia, „Gazeta Bankowa” 2006, nr 8.
 • Łon E., Efekty sezonowe na rynkach akcji, „Pieniądze i Więź” 2014, nr 3 (64).
 • Marianowska M., Szerszyńska E., Szymański M., Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych: efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Journal of Capital Market and Behavioral Finance” 2016, Vol. 1 (3).
 • Ostrowska E., Zalewska A., Anomalie sezonowe w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997–2016, „Pieniądze i Więź” 2017, nr 3 (76).
 • Reinganum M., The anomalous stock market behavior of small firms in January: Empirical tests for tax-loss selling effects, „Journal of Financial Economics” 1983, Vol. 12 (1).
 • Ritter J., The buying and selling behavior of individual investors at the turn of the year, „The Journal of Finance” 1988, No. 43 (3).
 • Rozeff M., Kinney W., Capital market seasonality: The case of stock returns, „Journal of Financial Economics” 1976, No. 3 (4).
 • Szyszka A., Finanse behawioralne, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Watchel S., Certain observations on seasonal movements in stock prices, „The Journal of Business of the University of Chicago” 1942, Vol. 15 (2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ac19500-027a-4188-9981-c37cd2e264b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.