Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 2 | 11-14

Article title

Wiedza pacjentów na temat choroby żylakowej kończyn dolnych

Authors

Content

Title variants

EN
The knowledge of patients on varicose veins disease of lower extremities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp. Żylaki kończyn dolnych to choroba postępująca, która często uważana jest za defekt kosmetyczny. Celem pracy było wykazanie, że wiedza pacjentów z chorobą żylakową jest zbyt powierzchowna oraz, że żylaki to schorzenie, które nie dotyczy tylko osób w wieku podeszłym. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono wśród pacjentów województwa opolskiego i śląskiego. W kwestionariuszu wykorzystano pytania własne. Wyniki. Z przeprowadzonego badania można wywnioskować, że 90 % badanych odczuwa dolegliwości spowodowane chorobą. Tylko 27 % pacjentów korzysta z wizyt u specjalisty, a 36 % respondentów przebyło zabieg usunięcia niewydolnych żył podając jako najczęstszą przyczynę poddania się zabiegowi: ból i względy estetyczne. Tylko 44% badanych wie co to jest choroba żylakowa, a 69 % pacjentów nie zgadza się z podaną teorią, że „żylaki nie niosą żadnych konsekwencji zdrowotnych”. Wnioski. Na podstawie wyników ankiet można wywnioskować, że pacjenci mimo dolegliwości nie poddają się leczeniu. Tylko znikoma ilość badanych podjęła się usunięcia żylaków. Chorzy wiedzą co to jest choroba żylakowa, jednak nie potrafią wskazać z czym się wiąże i jakie konsekwencje zdrowotne ze sobą niesie.
EN
Introduction: Varicose veins disease is a progressing one, which is commonly regarded as a cosmetic defect. The aim of the diploma work was to underline that the knowledge of the patients on the topic is too perfunctory and additionally, that the disease does not affect only elderly people. Materials and methods: The research was conducted among the patients of Opolskie and Silesian Region The questionnaire contains only proprietary questions. Results: It might be concluded, after the research, that 90 % of the interviewees experience the complaints caused by the disease. Only 27 % of the patients consult the specialist and 36 % have been operated and the inefficient veins have been removed. The pain and the cosmetic aspects have been claimed to be the main reason for it. Only 44 % of the respondents are fully familiar with the disease and 69% do not agree with the statement that ‘ varicose veins do not cause any health problems’. Conclusions: On the basis of the questionnaires collected during the research, it might be concluded that although the patients suffer from the ailments of the disease they refuse treatment. Only insignificant number of patients have decided to undergo the veins removal surgery. The patients know what the disease is, however they are totally unable to point out what the health consequences it can bring.

Journal

Year

Issue

2

Pages

11-14

Physical description

Dates

accepted
2012-07-09

Contributors

  • Studentka PMWSZ w Opolu

References

  • Herold G. Medycyna wewnętrzna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008: 974-977.
  • Paczka L, Mucha K, Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne. Warszawa: PZWL; 2004: 149-151.
  • Jawień A, Szewczyk M. Kliniczne i pielęgnacyjne aspekty nad chorym z owrzodzeniem żylnym.Poznań: Wydawnictwo Termedia; 2008: 10-12, 53–67.
  • Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii.Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2006: 129-133.
  • Łopaciuk S. Zakrzepy i zatory. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1996: 248-251.
  • Fibak J. Chirurgia – repetytorium. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010: 228-229.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8ae8c37e-cf40-47e5-82db-751c7368a16e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.