PL EN


2013 | 172 | 192-204
Article title

Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych. Perspektywa ryzyka

Authors
Content
Title variants
EN
Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services. The Risk of Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
All activities of the EU in the scope stabilization of the financial services should be closely correlated with the reforms in this area conducted in the world and the EU should actively participate in the construction of a new financial secure architecture. The actions, which should further stabilize the increasing phenomenon of crisis should include: reconstruction of the institutions created after the collapse of the Bretton Woods system, a new global mechanism for regulating the economic processes must be created, the development of new international economic policy, which will be based on the transnational regulations, further work on the new architecture of financial security, the introduction of strict regulatory measures and increase of security standards, close governance monitoring of the global banks that concentrate a huge mass of money.
Year
Volume
172
Pages
192-204
Physical description
Contributors
author
References
  • Barnier M., Plan działań Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora finansowego, Biuletyn Komisji Europejskiej, Bruksela 2010.
  • Iwanowicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008.
  • Jacques de Larosiere, Unia Europejska a kryzys, Raport Komisji Europejskiej z 25 lutego 2009 r.
  • Ministerstwo Finansów, Kryzys grecki - geneza i konsekwencje, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010.
  • Stanek P., Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego, w: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, red. S. Miklaszewski, A. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa 2011.
  • Wróblewski Ł., Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej - przyczyny i dotychczasowe rozwiązania, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań 2012.
  • Żabińska J., Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b14a35b-1c39-4603-8b61-def73ec336ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.