Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 189-197

Article title

Leksyka socjolektalna w wybranych słownikach gwary uczniowskiej i studenckiej (XX i XXI w.)

Content

Title variants

EN
Lexis sociolect in the selected dictionaries of students and pupils’ slang (20th and 21st cent.)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Język młodych ludzi, uczniów i studentów, jakim posługiwali się i posługują się podczas szkolnej lub uczelnianej przerwy to polszczyzna, w której można dostrzec spójność i zmienność zarówno w sposobach nazywania realiów otaczającej ich rzeczywistości (neosemantyzmy, neologizmy, zapożyczenia, frazeologizmy), jak i kontynuację nazewnictwa odnoszącego się do owej rzeczywistości. Słownictwo młodzieży obejmuje bowiem wiele wspólnych kręgów tematycznych (np. nazwy ocen, nazwy ucznia – studenta, nazwy przedmiotów). Słowniki gwary uczniowskiej i studenckiej zarówno z XX, jak i XXI w. odzwierciedlają te tendencje.
EN
The language of Polish students and pupils which is used during their school breaks, is the language characterized by both cohesion and alteration in specifying their reality (neologisms, semantics, borrowings, idiomatic expressions), as well as continuation of the nomenclature which refers to the reality. The students and pupils’ slang comprises their shared thematic circles (e.g. names of school notes, names of students – pupils, names of school subjects). The dictionaries of students and pupils’ slang in 20th and 21st cent., though published in different periods, reflect the tendencies.

Year

Volume

LIX

Pages

189-197

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny.

References

  • Bartol Danuta, 1972, Gwara studencka, „Poradnik Językowy”, 1, s. 28–32
  • Buttler Danuta, 1959, Słownictwo środowiskowo-emocjonalne we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, 1–2, s. 68–78
  • Dejna Karol, 1954, W sprawie terminów: język, dialekt, gwara, żargon, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 3, s. 151–156
  • Grabias Stanisław, 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin
  • Kołodziejek Ewa, 2001, Socjolekt studentów – fakt czy mit?, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, L. Mariak, t. 8, Szczecin, s. 289–299
  • Kołodziejek Ewa, 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin
  • Ożóg Kazimierz, 2004, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów
  • Pisarek Walery, 1991, hasła: język środowiskowy, slang, żargon [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław, s. 138, 311, 412
  • Wilkoń Aleksander, 2010, Trwanie a zmiana w języku, „LingVaria”, 2, s. 69–74

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8b330f90-f7b6-4d33-9268-8069e9c10b10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.