PL EN


2017 | 8 | 4 | 169-175
Article title

Wzorce przetwarzania zwizualizowanych treści edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Patterns of Processing Visual Educational Content
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych, w których wykorzystano technikę eye trackingową w celu analizy procesu odczytywania informacji przedstawionych w postaci infografik. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozważany problem dotyczy możliwości identyfikacji wzorców przetwarzania informacji za pomocą techniki śledzenia ruchów gałek ocznych (m.in. analizy ścieżki wzroku badanych) i możliwości ich aplikacji w doskonaleniu metod uczenia się wizualnego.
EN
This article presents the results of qualitative research, which used eye tracking technology to analyse the process of reading data from infographics. The survey was conducted among students of Pedagogical University of Cracow. The problem relates to the ability to identify patterns of information processing by means of eye tracking technology (inter alia by analysis of scan path) and their application in improving visual learning methods.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
169-175
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Informatyki, Zakład Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów, Polska
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Polska
References
  • Holsanova, J. (2012). New Methods for Studying Visual Communication and Multimodal Integration. Visual Communication, 11, 251-257.
  • Kosslyn, S.M. (2005). Mental Images and the Brain. Cognitive Neuropsychology, 22 (3/4), 333–347.
  • Leszkowicz, M. (2011). Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej. Neodidagmata, 31/32, 37–55.
  • Pater-Ejgierd, N. (2011). Kultura wizualna a edukacja. Poznań: Fundacja Tranzyt.
  • Saeverot, H., Torgersen, G.E. (2016). Individual Differences in Visual and Verbal Channel Capacity and Learning Outcome from Film and Text. Creative Education, 7, 2845–2867. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.718264.
  • Ursyn, A. (2016). Knowledge Visualization and Visual Literacy in Science Education. Hershey: IGI-Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-0480-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b501960-a520-4e79-8b1f-ac7ce4954cf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.