PL EN


2015 | 2 | 397–430
Article title

Z informacji naukowej — rossica i sovietica w bibliografii piśmiennictwa polskiego. Bibliograficzna baza danych za lata 1862–2015

Authors
Content
Title variants
EN
On scholarly information — Rossica and Sovietica in the bibliography of Polish writings. Bibliographical database for the years 1862–2015
RU
Из научной информации —rossica и sovietica в библиографии польской литературы. Библиографическая база данных за 1862–2015 годы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The following article contains the bibliography of Polish literature focusing on Russian issues (Rossica), as well as on socio-historical Soviet issues (Sovietica) correlated with them. The presented register considers 349 bibliographic units altogether, all of which were printed in the years 1862–2015. It has been divided into two parts. The first part consists of a list of 22 lexical-bibliographical dictionaries in the field of Russian studies, the second part consists of a list of 327 bibliographic and biobibliographic works. The presented lists of bibliographic materials constitute an attempt to fill in the existing gaps in the field of Polish bibliographic lexicography. The Author’s intention is also to make an attempt to provide a bibliographic summary of the history of the research of Polish-Russian relations in different areas of knowledge, which has a tradition of over one hundred and fifty years. The study is of an interdisciplinary nature. The created bibliographic database is to serve as a useful compendium for the Russian studies.
PL
Niniejszy artykuł zawiera bibliografię bibliografii piśmiennictwa polskiego, którego obiekt zainteresowania stanowią rossica, a także skorelowane z nimi społeczno-historycznie sovietica. Prezentowany rejestr bibliografii uwzględnia łącznie 349 pozycji bibliograficznych, które ukazały się w latach 1862–2015. Został on podzielony na dwie części. Na część I składa się wykaz 22 słowników leksykalno-bibliograficznych z zakresu rusycystyki, część II tworzy spis 327 pozycji bibliografii i biobibliografii. Przedstawione wykazy materiałów bibliograficznych stanowią próbę wypełnienia luki w polsko-rosyjskim dziale leksykografii bibliograficznej. Zamierzeniem autorki jest również próba dokonania bibliograficznego podsumowania półtorawiekowej historii badań relacji polsko-rosyjskich w różnych obszarach wiedzy. Badania mają charakter interdyscyplinarny. Stworzona bibliograficzna baza danych z założenia ma pełnić rolę przydatnego kompendium w rusycystycznej informacji naukowej.
Year
Issue
2
Pages
397–430
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
 • Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Pracownia Leksykograficzno-Bibliograficzna Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Katedra Skandynawistyki, Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska, finkw@univ.gda.pl
References
 • Wawrzyńczyk Jan. Przewodnik bibliograficzno-leksykalny po współczesnym językoznawstwie rosyjskim. Wyd. 1 (preprint). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1994, ss. 106.
 • Wawrzyńczyk Jan. Mały przewodnik leksykalno-bibliograficzny po współczesnym językoznawstwie ogólnym i polonistycznym. Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998, ss. 135.
 • Rudnik-Karwatowa Zofia, Karpińska Hanna. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999, ss. 109 [Indeks].
 • Wawrzyńczyk Jan. Mały słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. Semiosis Lexicographica. Vol. 5. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 2000, ss. XVI, 250.
 • Wawrzyńczyk Jan. Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. Warszawa: Dialog, 2001, ss. 410, [2].
 • Wawrzyńczyk Jan. Współczesne językoznawstwo rosyjskie, polskie, ogólne. Słownik bibliograficzny. Z. 1. Łodź: Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej, Uniwersytet Łódzki —Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2002, ss. 152.
 • Wawrzyńczyk Jan. Współczesne językoznawstwo rosyjskie, polskie, ogólne. Słownik bibliograficzny. Z. 2. Łodź: Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej, Uniwersytet Łódzki —Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2002, ss. [2] 153, 301.
 • Wawrzyńczyk Jan, Małek Eliza. Z materiałów do słownika bibliograficznego języka rosyjskiego. Terminologia lingwistyczna, wybrane terminy wiedzy o kulturze i literaturze, hapaks legomena. Seria Semiosis Lexicographica. Vol. 16. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2004, ss. 554.
 • Wawrzyńczyk Jan. Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2005, ss. 456, [1].
 • Rudnik-Karwatowa Zofia, Karpińska Hanna. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Dokument elektroniczny. Popr. i uzup. wersja wyd. książkowego. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2006, ss. 109.
 • Wawrzyńczyk Jan, Małek Eliza. Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego. T. 1: A–O. Semiosis Lexicographica. Vol. 55. Warszawa: Bel Studio, 2010, ss. 730.
 • Wawrzyńczyk Jan, Małek Eliza. Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego. T. 2: П–Я. Warszawa: Bel Studio, 2012, ss. 638, [18].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 1: А–Бар. Warszawa: Mila Hoshi, 2014, ss. 76 [+ wersja elektroniczna online].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 2: Бас–Глаз. Warszawa: Mila Hoshi, 2014, ss. 89 [+ wersja elektroniczna online].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 3: Глай–Иж. Warszawa: Mila Hoshi, 2014, ss. 100 [+ wersja elektroniczna online].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 4: Из–Лекс. Warszawa: Mila Hoshi, 2014, ss. 95 [+ wersja elektroniczna online].
 • Wawrzyńczyk Jan. Język, literatura i kultura rosyjska na stronie www.nfjp.pl. Warszawa: Mila Hoshi, 2014, ss. 14, [1] [+ wersja elektroniczna online] <http://www.academia.edu/9552466/J%C4%99zyk_literatura_i_kultura_rosyjska_na_stronie_www.nfjp.pl> (dostęp 2.07.2015).
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 5: Лект–Нем. Warszawa: Mila Hoshi, 2015, ss. 91 [+ wersja elektroniczna online].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 6: Нен–Повр. Warszawa: Mila Hoshi, 2015, ss. 93 [+ wersja elektroniczna online].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 7: Повс–Рес. Warszawa: Mila Hoshi, 2015, ss. 94 [+ wersja elektroniczna online].
 • Вавжинчик Ян, Малэк Элиза. Русская лексика. Библиографические характеристики. Выпуск 8: Ретс–Стер. Warszawa: Mila Hoshi, 2015, ss. 98 [+ wersja elektroniczna online].
 • Wojan Katarzyna. Język potoczny w polskiej lingwistyce. Materiały do Przewodnika leksykalno-bibliograficznego. [W:] „Mówimy jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 43–83 [Zawiera dział Rusycystyka, s. 80–82].
 • \Buniniana. [W:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście... Red. Iwona Anna Ndiaye i Grzegorz Ojcewicz. Seria Luminarze Rosyjskiej Emigracji. Olszyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, 2013, s. 367–404 [Zawiera: Wybrana bibliografia o życiu i twórczości Iwana Bunina, s. 368–399; Wydania książkowe i periodyczne, s. 400–404].
 • Konfrontacje składniowe. Nowe fakty, nowe idee. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik i Małgorzata Borek. Uniwersytet Śląski. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013, ss. 206 [Zawiera Bibliografia publikacji prof. Henryka Fontańskiego, s. 15–25].
 • Michalski Waldemar. Kazimierz Andrzej Jaworski — poeta, tłumacz, redaktor 1897–1973. Z wyborem wierszy i tłumaczeń. Chełm: Wydawnictwo TaWa Taurogiński Waldemar, 2013, ss. 111, [1] [Zawiera Bibliografia, s. 103–107].
 • Ojcewicz Grzegorz, Alfabetyczny wykaz utworów Iwana Bunina. [W:] Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście... Red. Iwona Anna Ndiaye i Grzegorz Ojcewicz. Olszyn: Instytut Słowiańsczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, 2013, s. 406–416.
 • Professoris Vadim A. Krysko. Promotio doctoris honoris causa. Scientiarum Technicarum Scholae Lodziensis. Lodz: Faculty of Mechanical Engineering Lodz University of Technology, 2013, ss. 57.
 • Ruchniewicz Małgorzata. Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Cz. 10. „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2013. T. 17, s. 251–264.
 • [Walicki Andrzej]. Валицкий Анджей. История русской мысли от просвещения до марксизма (= History of Rusian thought from the Enlightenment to marxism). Москва: Канон+, 2013, ss. 480 [Bibliografia prac autora, s. 477–478].
 • Wojan Katarzyna. Z polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie chronologicznym. „Przegląd Rusycystyczny” 2013, 1 (141), s. 133–159.
 • Wykaz publikacji profesora Władysława Woźniewicza. Oprac. Tadeusz Pacholczyk. „Studia Rossica Posnaniensia" 2013, z. 38, s. 13–19.
 • Bibliografia wybranych prac Profesora Franciszka Apanowicza. Oprac. Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2014. T. 1. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, s. 511–526 [Online: <http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/236/137>].
 • Bibliografia wybranych prac Profesor Janiny Bartoszewskiej. Oprac. Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2014. T. 1. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, s. 527–531 [Online: <http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/236/137>].
 • Bibliografia wybranych prac Profesor Marceliny Grabskiej. Oprac. Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2014. T. 1. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, s. 532–537 [Online: <http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/236/137>].
 • Bibliografia wybranych prac Magister Teresy Szymanik. Oprac. Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2014. T. 1. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, s. 538–539 [Online: <http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/236/137>].
 • От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX–XXI веков. Сборник статей в честь профессора Халины Вашкелевич (= Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz). Red. Anna Skotnicka, Janusz Świeży. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Uniwersytet Jagielloński. Seria Rosja — Myśl, Słowo, Obraz. T. 17. Kraków: Scriptum, 2014, ss. 723, [3] [Zawiera Bibliografia prac H. Waszkielewicz, s. 59–66].
 • Oracki Tadeusz. Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata 1966–2012. Tematyka humanistyczno-społeczna. Seria Wydawnicza „Scientia et Veritas”, 2. Gdańsk: Scientia et Veritas, 2014, ss. 148, tabl. ss. [7] [Indeks].
 • Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże (= Россия в хрустале. Размушления, факты и миражи). Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi. Red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska i Karolina Rutecka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 476 [Zawiera Dorobek naukowy i literacki prof. Franciszka Apanowicza, s. 465–476].
 • The Semiotics of Communications. Ed. by Anna Lusińska and Anna Kalinowska-Żeleźnik. Pelplin: Bernardinum, 2014, ss. 158 [Zawiera Bibliography of Bogusław Żyłko, s. 137–158].
 • Wykaz publikacji profesora Antoniego Markunasa. „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, z. 39, s. 9–18.
 • Bibliografia dorobku literackiego i naukowego Zbigniewa Żakiewicza. Oprac. Katarzyna Wądołowska-Lesner i Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2015. T. 2. Gdańsk.
 • Bibliografia dorobku naukowego Profesor Marceliny Grabskiej. Oprac. Katarzyna Wojan. [W:] Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Red. Katarzyna Wojan, Żanna Sładkiewicz, Anna Hau przy udziale Katarzyny Wądołowskiej-Lesner. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 33–57.
 • Bibliografia wybranych prac Magister Lucyny Szczukowskiej. Oprac. Katarzyna Wądołowska-Lesner i Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2015. T. 2. Gdańsk.
 • Bibliografia wybranych przekładów Stanisława Ulaszka. Oprac. Katarzyna Wądołowska-Lesner i Katarzyna Wojan. „Studia Rossica Gedanensia” 2015. T. 2. Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b551a8e-4960-4444-8a57-31531800ccc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.