Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(20) | 63-89

Article title

Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia

Authors

Content

Title variants

EN
Szczecin as Perceived by its Inhabitants. The Perspective of Rooting in

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano założenia metodologiczne oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród szczecinian mieszczących się w mobilnych kategoriach wieku produkcyjnego (25–44 lata), dotyczących postrzegania stolicy Zachodniopomorskiego przez jej mieszkańców. Ustalenia z analizy wyników badań odnoszą się w poniższym tekście do problematyki: 1) ogólnego stosunku do Szczecina jako miejsca życia, pozwalającej określić, na ile jest on traktowany jako „własne miejsce na ziemi”; 2) elementów zbiorowej autopercepcji szczecinian wyrażającej się w ocenach zestawu stwierdzeń opisujących społeczeństwo miasta. Istotny poznawczo kontekst przeprowadzonej analizy tworzy zestawienie sposobów postrzegania miasta ze zmiennymi zakorzenienia (urodzenie w Szczecinie lub osiedlenie się w nim, rodzinne korzenie szczecińskie lub ich brak).
EN
The article presents the methodological assumptions and results of the research concerned with the perception of the capital of West Pomerania by its inhabitants. The research involved a survey conducted among the inhabitants of Szczecin within the mobile categories of working age (25–44). The fndings address the issues of: 1) the general attitude towards Szczecin as a living space, which allows for determining to what degree the city is considered one’s “own place in the world”; 2) the elements of collective self-perception of the inhabitants of Szczecin, expressed by grading a set of statements describing the city’s society. The cognitively signifcant context of the analysis is established through a comparison of the perceptions of the city along with the variables of inveteracy (having been born in Szczecin or having settled in it; having family roots in Szczecin or the lack of such).

Year

Issue

Pages

63-89

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bauman, Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Białek, J., Dzierzgwa, R., Mackiewicz, M., Perzanowska-Przychodzka, E., Przybylska, L., Siłuszek, A., Sudak, S., Więckowska, E. (2011). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Dulczewski, Z. (red.) (1971). Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badan socjologicznych w województwie zielonogórskim. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
 • Dulczewski, Z., Kwilecki, A. (red.) (1979). Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M. (2002). Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS.
 • Kowalewski, M. (2011). „Tam gdzie był kiedyś Komitet Wojewódzki”. Czy istnieje wspólna pamięć o mieście? Studia Socjologiczne, 2–3 (60), 343–364.
 • Kowalewski, M. (2016). Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Kubicki, P. (2016). Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Kwilecki, A. (1970). Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
 • Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Oppenheim, A.N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Terelak, A., Klepajczuk, B., Kołodziejczak, S. (2009). Poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2011). Poziom kompetencji językowych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina w zakresie wybranych języków obcych oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012a). Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012b). Środowisko pracy w Polsce i za granicą w relacjach emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. W: J. Leoński, L. Wątróbski (red.), Migracje Polaków – przeszłość i teraźniejszość. Zagadnienia teoretyczne oraz diaspora polska w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, w Palestynie i Nowej Zelandii (s. 91–118). Szczecin: Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012c). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2013). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz studentów szczecińskich uczelni wyższych stojących u progu wejścia na rynek pracy. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2016). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz wśród stojących u progu wejścia na rynek pracy studentów szczecińskich uczelni. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
 • Terelak, A., Kołodziejczak, S. (w druku). Emigracje zarobkowe z Pomorza Zachodniego do Niemiec. W: Polen in Deutschland – Neue Formen, neue Welten und alte Traditionen. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz.
 • Znaniecki, F. (1984). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. W: F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964 (s. 7–125). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8b5ad015-ade5-4c04-845d-6c4955f048b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.