Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 (21) nr 2 | 155-169

Article title

Organizational and Legal Regulation and Practice of the Ukrainian Customs Activity on Returning Church Property

Content

Title variants

PL
Regulacje organizacyjne i prawne oraz praktyka działalności służby celnej Ukrainy w przywróceniu dóbr kościelnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the article is to analyze the current state of legal regulation of issues related to the protection of cultural heritage and the transfer of cultural property across borders. It is also to determine the role and place of customs authorities of Ukraine in the implementation of measures to restore church property. The study explores international standards in the field of preservation of cultural monument and heritage of the peoples of the world and compares of the state regulatory in the national legislation of Ukraine. The procedure and conditions of export – including temporary – cultural property from the territory of Ukraine have been clarified. Subjected to the comparative analysis of the terminology contained in international and national legal sources on these issues.
PL
Celem artykułu jest analiza obecnego stanu prawnego uregulowania kwestii związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przemieszczeniem wartości kulturowych przez granice, określenie roli i miejsca organów celnych Ukrainy we wdrażaniu środków służących przywróceniu dóbr kościelnych. W artykule określono międzynarodowe standardy w dziedzinie ochrony zabytków kulturowych i dziedzictwa narodów świata oraz porównano stanu wsparcia regulacyjno-prawnego w tym obszarze w ustawodawstwie Ukrainy. Wyjaśniono procedurę i warunki wywozu – w tym czasowe – wartości kulturowych z terytorium Ukrainy. Poddano analizie porównawczej terminologię zawartą w międzynarodowych i krajowych źródłach prawa w przedmiotowej tematyce.

Contributors

  • Department of Administrative, Financial and Information Law at the Uzhhorod National University; Kapitulna St. 26, 88000 Uzhhorod, Ukraine
  • Department of Administrative, Financial and Information Law at the Uzhhorod National University; Kapitulna St. 26, 88000 Uzhhorod, Ukraine

References

  • Čevers, Thomas, and Aldis Čevers. 2017. “Smuggling of cultural property as a threat to the intellectual security of society: criminal legislation and its problems.” Customs Scientific Journal CUSTOMS 7, no. 2:82-94.
  • “Chops’ka mytnytsya peredala 75 ikon odniy iz tserkov Uzhhoroda.” 2010. https://ua-reporter.com/uk/news/chopska-mytnycya-peredala-75-ikon-odniy-iz-cerkov-uzhgoroda [accessed: 30.11.2019].
  • “Chops’ka mytnytsya peredala uzhhorods’kiy tserkvi 33 ikony.” 2013. http://sfs.gov.ua/ media-tsentr/novini/83413.html [accessed: 30.11.2019].
  • Hulkevych, Volodymyr D. 2017. “Ob.’yektyvna storona kontrabandy kul’turnykh tsinnostey.” Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu 4, no. 2:49-53.
  • Kharaberiush, Aleksandr І. 2015. “Osoblyvosti protydiyi kontrabandi kul’turnykh tsinnostey.” Forum prava 4:287-91.
  • “Mytnytsya Finlyandiyi peredala v dar Tserkvi kolektsiyu iz 17 konfiskovanykh ikon.” 2018. https://religions.unian.ua/orthodoxy/10090595-mitnicya-finlyandiji-peredala-v-dar-cerkvi-kolekciyu-iz-17-konfiskovanih-ikon.html [accessed: 30.11.2019].
  • Sheremetyns’ka, Oksana V., Olena A. Batalova, and Mykhaylo A. Sheremetyns’kyy. 2016. “Osoblyvosti mytnoho kontrolyu ta rehulyuvannya peremishchennya kul’turnykh tsinnostey.” Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriya Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo 6, no 3:145-48.
  • “Tserkovni tsinnosti povertayut’sya v lono Pravoslavnoyi Tserkvy.” 2011. https:// religions.unian.ua/state/558519-tserkovni-tsinnosti-povertayutsya-v-lono-pravoslavnoji -tserkvi.html [accessed: 30.11.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8b75e197-4dda-482c-9888-86cfe261b2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.