PL EN


2010 | 6(10) |
Article title

Dostęp podejrzanego do akt postępowania przygotowawczego a ochrona danych osobowych świadków

Authors
Content
Title variants
EN
Accidents at work
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł rozważa kwestie relacji pomiędzy dwoma gwarantowanymi konstytucyjnie prawami jednostki – prawem do ochrony informacji dotyczących danej osoby oraz prawem do obrony. Porusza problem ich wzajemnego oddziaływania na etapie postępowania przygotowawczego, a także ograniczenia, jakim podlegają. W aktach każdego postępowania karnego znajdują się informacje dotyczące różnych osób – świadków, pokrzywdzonych, podejrzanych czy też osób, których dane zostały ujawnione przez osoby podczas przesłuchania. Niniejszy artykuł omawia problem ochrony znajdujących się w aktach sprawy danych osobowych świadków wobec uprawnienia podejrzanego do przeglądania tych akt. W artykule wskazano i omówiono podstawę prawną, na mocy której podejrzanemu przysługuje prawo dostępu do akt postępowania. Zgodnie z art. 156 § 5 k.p.k. na etapie postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie, ale tylko za zgodą prowadzącego to postępowanie. Natomiast w art. 321 k.p.k. unormowane zostało końcowe zapoznanie podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego. W dalszej części artykułu omówiona została wynikająca z Konstytucji gwarancja ochrony prawnej danych osobowych, której wyrazem jest art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wskazano również przesłanki uchylające zakaz przetwarzania danych osobowych, tworzące zamknięty katalog wyszczególniony w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł szeroko omawia kolizję obu dóbr gwarantowanych przez Konstytucję i postuluje znalezienie metody udostępniania akt podejrzanemu, która pogodzi konstytucyjną zasadę prawa do obrony z konstytucyjnym prawem do ochrony prawnej życia prywatnego świadków i pokrzywdzonych. W artykule poddano również myśl uregulowania powyższej kwestii ustawowo.
EN
The risk of accidents seems to be inscribed in the nature of each job. This is mainly due to the substance of the event, which is an accident at work, as a result someone always suffer material injury, lose health or life, or will be exposed to such danger. In this article, will be accomplished analysis of the definition of accident at work and its components both in terms of doctrinal, legal, and in the aspect of the rich jurisprudence of The Supreme Court. The purpose of this discourse will be attempt to apprehend an accident at work in its medicaly-legal relations, with particular emphasis on the controversial issue of cardiovascular diseases, including heart attack as the cause of an accident at work
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8b95ff7b-8420-4a4c-a756-0053b4878e67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.