PL EN


2011 | 28 | 105-120
Article title

Dziecko jako świadek w procesie karnym

Content
Title variants
EN
Child as a witness in a criminal procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce dzieci występujących w procesie karnym w charakterze świadka. Skupia się ona przede wszystkim na wskazaniu funkcji ochronnej norm prawnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Artykuł przedstawia procedurę obowiązującą przy przesłuchiwaniu dziecka jako świadka. Autorzy swoją uwagę skupili na określeniu zakresu przedmiotowego oraz na określeniu forum uczestników takiego przesłuchania, a także wskazaniu ich praw i obowiązków. W publikacji dokonano oceny regulacji polskich na tle uregulowań międzynarodowych. Sformułowane zostały także postulaty de lege ferenda w zakresie regulacji prawnych odnoszących się do dzieci występujących w procesie karnym w charakterze świadków.
EN
The article concerns the procedure of examining a child as a witness in the Polish lawsuit. The scope of the research does not allow its authors to show the complete description of the issue. Therefore, they focused, in their opinion, on the most important issue, which is dealing with the child’s examination. The article classifies child witnesses according to regulations of criminal procedure. It also focuses on attendance of the psychologist and legal representative during the examination. Authors pointed at the rights and duties that weight on the authorities responsible for examination. The analysis of the regulatory framework is aimed at showing their protective function and it was based on the theoretical and practical law applications, as well as on the acts of international law.
Year
Issue
28
Pages
105-120
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
References
 • Darul‑Kwiatkowska V., Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007.
 • Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym, Warszawa 2008.
 • Eichstaedt K., Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 2004r., I KZP 25/04, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 2.
 • Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007.
 • Gierowski K. J., Obydzińska‑Jaśkiewicz T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, wyd. 2, Warszawa 2010.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008,
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, wyd. 6, Warszawa 2007,
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, wyd. 3, Warszawa 2007,
 • Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, wyd. 2, Warszawa 2006.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Grajewski J., Paprzycki L. K., Steinborn S., t. 1, Warszawa 2010.
 • Kosonoga J., Małoletni jako świadek przestępstwa (wybrane zagadnienia proceduralne), „Państwo i Prawo 2006”, nr 3.
 • Kosonoga J., Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.
 • Kurowski M., Sydor P., „Śledcze” czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w aspekcie praktycznym, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 1.
 • Płóciennik‑Wilkowska A. , Przesłuchanie pokrzywdzonego dziecka w trybie art. 185a
 • k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 6.
 • Stefański A. R., Przesłuchanie pokrzywdzonego poniżej lat 15 w procesie karnym, w: Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004,
 • Stefański R. A., Zasady przesłuchania małoletniego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004, nr 5.
 • Świerk P., Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego na podstawie art. 185a k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8bbb2c19-d2e2-40fe-bfa8-e6494ddfab6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.