PL EN


2018 | 1(21) | 19-43
Article title

WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ

Content
Title variants
EN
MODERN TOOLS OF PROMOTION OF THE HEALTH TOURISM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja marketingowa odpowiada za sukces wielu przedsięwzięć biznesowych. Działania promocyjne są szczególnie istotne na rynku usług, w tym rynku usług turystycznych. Walka o klienta dotyczy nie tylko turystyki wypoczynkowej czy biznesowej, ale także turystyki uzdrowiskowej. Zakres działań promocyjnych jest szeroki, poczynając od reklam telewizyjnych i prasowych, a kończąc na mediach społecznościowych. Co więcej, marketerzy używają niestandardowych narzędzi w kampaniach promocyjnych, traktując je jako prostsze i bardziej efektywne dla pozyskania potencjalnych klientów. Celem pracy było dokonanie przeglądu narzędzi promocyjnych na rynku turystyki uzdrowiskowej.
EN
Marketing communications stands at the market position of every business now. Especially the promotion is very important on the service market, which includes tourism. The fight for the consumer is not only among business or leisure tourism but also among health tourism participants. The range of promotion tools is very large from traditional newspaper and television advertising to modern web media. What’s more, marketers are increasingly eager to use non-standard tools in promotional campaigns, making it easier and more effective to reach potential customers. The work is an overview of contemporary promotion tools on the health tourism market.
Year
Volume
Pages
19-43
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
 • Ankiel M., Stachowiak M., Postawy konsumentów wobec działań z zakresu marketingu społecznościowego marek odzieżowych w mediach społecznościowych, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8.
 • Białk-Wolf A., Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki, [w:] Turystyka zdrowotna, red. M. Boruszczak, Wyd. WSTIH, Gdańsk 2010.
 • Connel J., Medical tourism: sea, sun, sand and... surgery, „Tourism Management” 2006, 27(6).
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 • Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.
 • Górna J., Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 147.
 • Hadzik A., Tomik R., Ryśnik J., Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2016, 1 (33).
 • Harasim B., Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju gospodarki Podlasia, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015.
 • Jagusiewicz A., Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Instytut Turystyki, Warszawa 2001.
 • Kowal J., Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach, [w:] Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2006.
 • Kraś J., Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, „Seminare” 2011, t. 29.
 • Łoś A., Turystyka Zdrowotna – jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 84.
 • Marczak M., Zarębski P., Potencjał turystyczny uzdrowisk bałtyckich w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 784.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8bc146c1-efa7-4960-b6cf-c3b9bfc5da14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.