Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 8-20

Article title

Spółdzielcze kasy pożyczkowe jako środek zaradczy na biedę wiejskiej ludności, jak i również miejskich rzemieślników i robotników

Title variants

EN
Cooperative loan offices as a remedy for the poverty of the rural population as well as urban craftsmen and workers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W kolejnej (46) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy dalsze fragmenty książki „Spółdzielcze kasy pożyczkowe jako środek zaradczy na biedę wiejskiej ludności jak i również miejskich rzemieślników i robotników. Praktyczna instrukcja do tworzenia takich spółdzielni, poparta szesnastoletnim doświadczeniem jako założyciel takowych”, wyd. I, 1866, poświęconej powstaniu i rozwojowi spółdzielni kredytowych systemu Raiffeisena w Niemczech. W poprzednim numerze ukazała się pierwsza część tłumaczenia tej publikacji.
EN
In the next (46th) part of the Cooperative Thought Library, we are reminded of fragments of the book "Cooperative loan offices as a remedy for the poverty of the rural population as well as urban craftsmen and workers. Practical instructions for creating such cooperatives, supported by sixteen years of experience as the founder of such" (first issue, 1866) dedicated to the establishment and development of credit unions of the Raiffeisen system in Germany. In the previous issue appeared the first part of the translation of this publication.

Year

Volume

21

Issue

Pages

8-20

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c2a3cc0-3c87-4d5f-9df7-b2c263acf029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.