PL EN


2016 | 4(50) | 19-35
Article title

Architektura zmysłowa – nowe tendencje w procesie projektowania na podstawie wybranych przykładów z twórczości Kenya Hary

Content
Title variants
EN
Sensual Architecture – New Trends in the Design Process on the Basis of Selected Examples From the Works of Kenya Hara
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Architektura pojmowana optycznie i haptycznie to pojęcia związane z poznawaniem i odczuwaniem architektury. Celem rozważań jest próba analizy środków wyrazu stosowanych do spotęgowania odczuwania wielozmysłowych doznań we współczesnej architekturze i designie na przykładzie twórczości współczesnego japońskiego designera Kenya Hary i związanych z nim artystów i architektów.
EN
Architecture conceived visually and haptically is the concepts associated with cognition and perception of architecture. This article attempts to analyse the means of expression used to intensify the perception of multisensory experience in contemporary architecture and design, for example the works of the contemporary Japanese designer Kenya Hara and related artists and architects.
Year
Issue
Pages
19-35
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych. Katedra Kompozycji
References
 • Bognar B. Kuma K. (2009), Material Immaterial: The New Work of Kengo Kuma, Princeton Architectural Press, New York.
 • Hara K. (2014), Designing design, Lars Müller Publishers, Baden.
 • Hara K. (2007/ 2014), White, Lars Müller Publishers, Baden.
 • Koolhaas R., Obrist H.U. (2011), Project Japan, Metabolism Talks..., Taschen, Kolonia.
 • Le Corbusier (2012), W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa.
 • Pallasmaa J., Sato T. (red.) (2007), Alvar Alto through the eyes of Sigeru Ban, Black Dog, Barbican Art Gallery, Londyn.
 • Pallasmaa J. (2012), Oczy skóry, Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków.
 • Rybczyński W. (2014), Jak działa architektura, Karakter, Kraków.
 • http://archinect.com [dostęp: 15.08.2016].
 • http://biennale.postermuseum.pl [dostęp: 15.08.2016].
 • http://curiosity.jp [dostęp: 15.08.2016].
 • http://japonia-info.pl [dostęp: 15.08.2016].
 • http://www.ndc.co.jp [dostęp: 15.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c4df262-a55c-4378-b75c-190ef3a60d50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.