Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 9(462) Prekariat? | 39-46

Article title

Formalne i nieformalne sieci wsparcia socjalnego wśród pracujących na czas określony

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Formal and informal social support networks among fixed-term employees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W prezentowanym artykule rozważone zostają relacje między zjawiskiem underemployment w Polsce, utożsamianym z zatrudnieniem na podstawie terminowych kontraktów, a wybranymi formami familizacji. W szczególny sposób uwzględniono jeden obszar – opiekę nad dziećmi, który posłużył do weryfikacji podstawowej hipotezy artykułu, która głosi, że wraz ze narastającą niepewnością o miejsce pracy w niektórych segmentach struktury społecznej wzrasta rola rodziny i nieformalnych sieci wsparcia w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych. Procesom intensyfikacji funkcji socjalnych rodziny sprzyja, jako zmienna interweniująca, słabe państwo, które w latach transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce zaniechało działań w zakresie polityki rodzinnej.
EN
This paper investigates the relationships between the phenomenon of underemployment in Poland – defined as a non-standard form of employment, particularly as work on fixed- term contracts – and familisation – considered as an increase of an individual’s dependence on family, maximization of the family’s control over the economic resources of an individual and dependence on family or marital ties. The main hypothesis predicts that extension of labor market segmentation will lead to an increase in the family’s role among workers on the secondary labor market, who are deprived of stable employment and without chances of promotion. In other words, for many people the response to the uncertainty of our times is not the welfare state or the market but a close family. The intensity of family’s support among employees on the secondary labor market will be explored in reference to child care and financial transfers within informal networks. The analysis is based on the EU-SILC data from 2008.

Year

Volume

39

Pages

39-46

Physical description

Contributors

  • Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c53ba09-9e5e-43c8-95e5-fa646f28e778
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.