Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 19-27

Article title

Odporność kapitałowa największych europejskich banków w świetle wyników testów warunków skrajnych z 2016 r.

Authors

Content

Title variants

EN
Capital Resilience of Biggest European Banks in the Light of 2016 EU-Wide Stress Test Results

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono rezultaty europejskich testów warunków skraj-nych z 2016 roku, przeprowadzonych według spójnej metodologii Euro-pejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA). Aktualne wyniki testów stresowych 51 największych europejskich banków ogólnie potwierdziły ocenę ich kondycji kapitałowej prezento-waną dotychczas przez EBA. Konsekwencją odbudowy bazy kapitałowej w ostatnich latach był wzrost odporności większości badanych banków na potencjalne wstrząsy w gospodarce i na rynkach finansowych. W rezultacie wolumen kapitału najwyższej jakości CET1 (Common Equ-ity Tier 1) 51 badanych banków był wyższy o 180 mld euro na koniec 2015 roku w porównaniu z końcem 2013 roku i w warunkach recesji w gospodarce europejskiej oraz wstrząsów na rynkach finansowych ich współczynnik CET1 obniżyłby się z relatywnie wyższego poziomu w stosunku do początku poprzedniej edycji ćwiczenia (z 13,2% na koniec 2015 roku do 9,4% na koniec 2018 roku). Jednocześnie straty kapitałowe wynikałyby w głównej mierze z tytułu materializacji ryzyka kredytowe-go, a w mniejszym stopniu – z ryzyka rynkowego i operacyjnego.
EN
In this paper, the outcomes of the 2016 EU-wide stress tests, based on the uniform methodology of the European Banking Authority (EBA), were discussed. The results confirmed the EBA’s assessment of the capi-tal position of the biggest European banks, which have been presented so far. As a consequence of restoring the capital base by the majority of banks in recent years, they have managed to improve their resilience to potential shocks in real economy as well as in financial markets. This has been reflected in increasing their highest quality capital volume by 180 bn euros at the end of 2015 in comparison to the end of 2013 (the starting point of previous EU-wide 2014 stress tests). Moreover, under the stress conditions and recession in European economy, their capital CET1 ratio would have dropped from the higher level in comparison to the starting point of previous exercise (from 13.2% at the end of 2015 to 9.4% at the end of 2018). Simultaneously, the capital loses would result mostly from materialisation of credit risk as well as – although to the lower extent – from the market and operational risk.

Year

Issue

5

Pages

19-27

Physical description

Dates

published
2016-09-2016-10

Contributors

author
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź

References

  • Binham C., Noonan L., Shotter J., Deutsche Bank received special treatment in EU stress tests, “Financial Times”, 10.10.2016.
  • Borsuk M., Klupa K., Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków, „Bezpieczny Bank”, 2016, nr 3(64).
  • Ramotowski J., Europejskie banki są w stanie przetrwać recesję, „Obserwator Finansowy”, 1.08.2016.
  • Woreta R., Uczestnictwo polskich banków w edycji 2014 ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, „Unia Europejska.pl”, 2014, nr 5(228), s. 28-36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c6104d8-60d0-456e-b12c-b6be51b34003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.