Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(94) | 50-60

Article title

Działanie na własne ryzyko a zgoda poszkodowanego i jego przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody

Authors

Title variants

EN
Acting at One's Own Risk and the Victim's Consent and Contribution to Occurrence or Increase of Damage

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor artykułu podejmuje próbę wyjaśnienia relacji pomiędzy trzema instytucjami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą – działaniem na własne ryzyko, zgodą poszkodowanego oraz jego przyczynieniem się do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 k.c.). W opracowaniu opisano konstrukcję prawną wszystkich trzech instytucji, dokonano ich porównania, uwzględniając konsekwencje, co umożliwiło wskazanie występujących pomiędzy nimi podobieństw i różnic. Opisano również schemat prawidłowego postępowania sądu przy badaniu, czy w danej sprawie wystąpiła któraś z analizowanych instytucji.
EN
The article is an attempt to explain the relationship between three institutions connected with liability for damages - action at your own risk, the consent of the injured party and the victim's contribution to the occurrence or increase damage (art. 362 of the Civil Code). As well as describing the legal structure of all three concepts, the author makes a comparison having regard to the consequences, which allows to identify the similarities and differences between them. Finally, the appropriate court's procedure has been presented to examine whether any of the analysed institutions has occurred in a particular case.

Year

Volume

Pages

50-60

Physical description

Contributors

author
  • dr, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8c6341fa-8ad8-4e21-bada-866813aa4a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.