PL EN


2012 | 5(88) | 89-108
Article title

Wybrane założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji „dynamiczne zdolności–rutyny”

Content
Title variants
EN
Selected Assumptions behind Remuneration Policy as Supported by the ‘Dynamic Capability – Routine’ Relationship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor podejmuje próbę wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolności i rutyn do opracowania polityki wynagrodzeń w firmie. Dla realizacji celów artykułu zastosowano prosty schemat wnioskowania dedukcyjnego. Opierając się na opisie dynamicznych zdolności i rutyn, zaproponowano trzy podstawowe wytyczne dla konstrukcji systemu wynagrodzeń. Pierwsza dotyczy kryteriów wynagradzania. Druga opisuje sposób tworzenia struktury i doboru form, typów wynagrodzeń. Trzecia poziomu płac. Ich treść sugeruje sposób projektowania systemu wynagrodzeń, który, w pewnym zakresie, różni się od dotąd opisywanych w literaturze.
EN
In this article the author undertakes an effort to apply the concept of dynamic capability and routine to develop a company remuneration policy. In order to achieve this target, the article applies a simple scheme of deductive reasoning. Three basic recommendations are proposed for constructing the system of rewards. They are based on a description of the dynamic capability and routine concept. The first concerns pay criteria. The second describes ways of developing structure and selecting forms and types of compensation. The third looks at pay levels. Their content suggests the way in which the remuneration system should be designed, which, in a sense, is different from that described in literature to date.
Year
Issue
Pages
89-108
Physical description
Document type
article
Dates
published
2012-10-15
Contributors
References
 • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, IPiSS, Warszawa.
 • Dosi G., Nelson R.R., Winter S.G., red. (2000), Introduction: The nature and dynamics of organizational capabilities, Oxford University Press, Oxford.
 • Godfrey P.C., Hill C.W.L. (1995), The problem of unobservables in strategic management research, „Strategic Management Journal”, vol. 16, nr 7, s. 519–533, za: Lim, J-H; Stratopoulos T.C.,
 • Wirjanto T.S. (2011), Path dependence of dynamic information technology capability: An empirical investigation, „Journal of Management Information Systems”, vol. 28, nr 3, s. 45-84.
 • Hodgkinson G.P., Healey M.P. (2011), Psychological foundations of dynamic capabilities: reflexion and reflection in strategic management, „Strategic Management Journal”, vol. 32, s.1500–1516.
 • Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PLACET, Warszawa.
 • Kuhn T. (1968), Struktura rewolucji naukowych, PIW, Warszawa.
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, London.
 • Pentland B.T, Haerem T., Hillison D.W. (2009), Using workflow data to explore the structure on organizational routine, [w:] M. Becker, N. Lazarick (red.), Organizational routines. Advancing empirical research, Edward Elgar, Cheltenham, s. 47–68
 • Pentland B.T., Feldman M.S. (2005), Organizational routines as a unit of analysis, „Industrial and Corporate Change”, vol. 14, nr 5, s. 793–815.
 • Powell T.C. (2011), Neurostrategy, „Strategic Management Journal”, vol. 32, s. 1484–1499.
 • Radzka B. (2010), Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, vol. 73, nr 2, s. 49-69.
 • Szczupaczyński J. (2009), Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, vol. 68-69, nr 2-3, s. 77-89.
 • Teece D.J, Pisano G, Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management Journal”, vol. 18, nr 7, s. 509–533.
 • Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and micro-foundations of (sustainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal”, vol. 28, nr 13, s. 1319–1350.
 • Teece, D.J.. Pisano G. (1994). The dynamic capabilities of firms: an introduction, „Industrial and Corporate Change”, vol. 3 nr 3, s. 537–556.
 • Winter S.G (2000), The satisficing principle in capability learning, „Strategic Management Journal”, vol.21, s. 981–996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8c9ae674-b165-4450-8792-5eb333b31b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.