PL EN


2010 | 85 | 37-50
Article title

Kontrola i controlling w procesie zarządzania jakością The Control and the Controlling in the Process of the Quality Management

Title variants
EN
The Control and the Controlling in the Process of the Quality Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach postępującej globalizacji sytuacja rynkowa ulega znacznej zmianie. Pojawiają się nowe determinanty sukcesu osiągane przez banki, takie jak relacje z klientami, kwalifikacje i motywacja pracowników, a także wiedza i kapitał intelektualny. Dla banku najważniejszym celem jest udział w rynku, płynność i jakość świadczonych usług. W artykule przedstawiono znaczenie kontroli i controllingu w procesie zarządzania jakością na przykładzie wybranego banku.
EN
In conditions of the acting globalization the state of the market is undergoing the paradigm shift. New determinants of the success reached by banks appear, so as relations with customers, qualifications and the motivation of employees, as well as the knowledge and the intellectual capital. For the bank a market share, a fluidity and a quality of provided services are an important aim. In the article was described meaning of the control and the controlling in the process of the quality management on the example of the chosen bank.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Ansell T., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
  • 2. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  • 3. Lipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
  • 4. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
  • 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938).
  • 6. Wierzby R., (red.), Studium bankowości, Tom I, Gdańska Akademia Naukowa, Gdańsk 2001.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8cc66664-1378-498a-aff7-fbc6d7bac739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.