PL EN


2011 | 1 | 193-198
Article title

Między teorią a praktyką w rodzinie i szkole

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
193-198
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Buliński T. (2002). Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne. Poznań: Wyd. Poznańskie.
 • Giddens A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.
 • Kwieciński Z. (2007). Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych. W: Z. Kwieiciński, Między patosem a dekadencją. Wrocław: DSW.
 • Leppert R. (1997). Pedagogika. Poszukiwanie pewności. Kraków: OW „Implus”.
 • Leppert R. (2007). Potoczne pojmowanie praktyczności pedagogiki. W: Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, J. Rutkowiak, D. Kubinowskiego, M. Nowaka (red.). Lublin: OW VERBA.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Rudnicki P., Kutrowska B. (2008). Nauczyciel misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wprowadzenie. Wyd. Naukowe DSW.
 • Palka S. (1995). Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej, Zeszyty Naukowe UJ. MCLXI. Kraków: UJ.
 • Palka S. (1989). Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli. Warszawa: WSiP.
 • Schulz R. (2009). Wykłady z pedagogiki ogólnej. Logos edukacji. T. III. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 • Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. Warszawa: WAiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8cccfe69-2e7f-48d0-a1a9-90792eb574af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.