PL EN


2012 | 13 | 1 | 266-274
Article title

Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007–2013

Content
Title variants
EN
Determinants of the territorial differentiation of absorption of European Union funds within the framework of the “Modernisation of agricultural holdings” RDP 2007-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród czynników, które wpływają na absorpcję środków unijnych w rolnictwie Polski, wyróżnić można uwarunkowania przyrodnicze, demograficzne, techniczne i organizacyjne rozwoju rolnictwa. Podstawowym celem artykułu jest identyfikacja i kwantyfikacja wpływu czynników, które w istotny sposób oddziałują na terytorialne zróżnicowanie absorpcji środków unijnych w rolnictwie Polski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
EN
Among the factors that impact the absorption of European Union funds in Polish agriculture, natural, demographic, technical and organisational conditions of the development of agriculture can be differentiated. The basic objective of the article is to identify and quantify the factors, which significantly impact the territorial differentiation of the absorption of European Union Funds in Polish agriculture within the framework of the “Modernisation of agricultural holdings” Rural Development Programme for 2007-2013.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
266-274
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , zmijad@uek.krakow.pl
author
References
  • Gębska M., Filipiak T. (2006) Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Prusek A. (1989) Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  • Rocznik Statystyczny Województw 2011 (2011) GUS, Warszawa.
  • Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach (1975) pod red. T. Witka, IUNG, Puławy.
  • Wyniki wstępne PSR 2010.
  • Wprowadzenie do ekonometrii (2009) pod red. K. Kukuły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8cf37a91-da79-4534-850a-75bd703fb860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.