Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(3) | s. 245 - 254

Article title

List do Umberta Eco (czyli jak urządzić archiwum publiczne)

Content

Title variants

EN
Letter to Umberto Eco (this is how to organise a public archives)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prezentowany tekst nie jest artykułem naukowym, a jedynie pamfletem zakończonym hiperbolą. Publikacja nawiązuje do felietonu Umberta Eco, Jak urządzić bibliotekę publiczną, który posiada równie satyryczne zakończenie. W Liście do U. Eco zostały opisane niedostatki polskiej rzeczywistości archiwalnej. Autor tekstu cieszyłby się niezmiernie, gdyby w każdym z archiwów publicznych poprawiono tylko kilka z opisanych punktów. Polepszanie działalności archiwów publicznych wcale nie wymaga czasami dużego nakładu pracy :)
EN
The text presented is not scientific in nature but is only a pamphlet finishing with a hyperbole. This publication refers to the column of Umberto Eco How to Organise a Public Library, that ends satirically as well. In Letter to Umberto Eco some deficits of Polish archival reality have been described. The author would be very satisfied, if in all public archives some of described issues were improved. The improvement of activity of public archives does not always demand a lot of work:)

Year

Issue

Pages

s. 245 - 254

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

  • Eco U., Zapiski na pudełku od zapałek, przeł. A. Szymanowski, Poznań 1993.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8cf3f773-6a1c-4ca5-a928-109346a2d8f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.