PL EN


Journal
2017 | 97 | 1 | 64-74
Article title

Automatyczne wydobywanie terminologii dziedzinowej z korpusów tekstowych

Title variants
EN
Automatic extraction of domain terminology from text corpora
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda dziedzina wiedzy czy forma komunikacji posiada własne, charakterystyczne dla niej, słownictwo. Słowniki zawierające słowa i wielowyrazowe terminy dziedzinowe służące identyfikacji istotnych pojęć i ich leksykalnych odpowiedników w tradycyjnym podejściu tworzone były przez zajmujących się tą dziedziną specjalistów. Metoda ta jest jednak bardzo czasochłonna, a zatem, zwłaszcza dla szybko zmieniających się dziedzin, niewystarczająca. W artykule zaprezentowany został program pozwalający na automatyczną identyfikację fraz rzeczownikowych będących potencjalnymi terminami dziedzinowymi oraz ich uporządkowanie według miary przybliżającej stopień ich istotności.
EN
Every knowledge domain or form of communication has its own characteristic vocabulary. In the traditional approach, dictionaries containing words and multi-word terms identifying important concepts and their lexical equivalents were created by specialists in a subject area. This method, however, is very time-consuming and therefore inadequate, especially for rapidly changing domains. In this paper we present a computer program allowing for automatic identification of noun phrases being potential domain terms and their ranking according to some measure of significance.
Journal
Year
Volume
97
Issue
1
Pages
64-74
Physical description
Contributors
  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
author
  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d23edd3-2ac5-4a5a-8d32-14530d19caaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.