Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 351-357

Article title

Dobry z zachowania

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst jest refleksją nad szkołą jako instytucją oceniającą ucznia, również jego zachowanie. Regulaminy oceniania zachowania, niejednokrotnie pełne absurdów, odsłaniają słabość narzędzia, jakim jest ocena zachowania. Postawione w tekście pytanie: jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby ocena ta naprawdę służyła rozwojowi ucznia, znajduje odpowiedź w przytoczonym jako przykład wartościowego rozwiązania programie zmiany szkoły opartym na samoocenie.

Year

Issue

2

Pages

351-357

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

  • Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R. i in. (2011). Kapitał społeczny w szkołach rożnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  • Jaskulska S. (2009). Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Jaskulska S. (2005). Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle matematycznej teorii chaosu. Podstawy Edukacji, 8, 187–197.
  • Jaskulska S. (2015). Do tablicy! Ocenianie szkolne jako komunikacja nauczyciela z uczniem. W: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej (s. 428–439). Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  • MacBeath J., Schratz M., Meuret D., Jakobsen L. (2003). Czy nasza szkoła jest dobra?. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  • Wawrzyniak-Beszterda R. (2019). Kapitał społeczny szkoły. Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8d24e042-a68d-483c-a08e-ac4dca5e91d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.