PL EN


2018 | 18 | 127-137
Article title

FORMS OF MUSICAL EDUCATION AND THEIR IMPLEMENTATION IN ARTISTIC AND PEDAGOGICAL SYSTEMS

Content
Title variants
PL
FORMY WYCHOWANIA MUZYCZNEGO I ICH REALIZACJA W SYSTEMACH ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNYCH
Conference
Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article introduces the idea of Emil Jaques-Dalcroze and Zoltan Kodaly diverse musical education systems in the context of the dominant forms of musical activity. The creators of the system unite the conviction of the great role of music in the life of a young man, so huge that it is impossible not to notice the relationship of musical education with mental and cognitive development, or to educate the general aesthetic sensitivity of children and youth.
PL
Artykuł przybliża ideę zróżnicowanych systemów wychowania muzycznego Emila Jaques-Dalcroze’a i Zoltana Kodalya w kontekście dominujących form aktywności muzycznej. Twórców systemu jednoczy przeświadczenie o wielkiej roli muzyki w życiu młodego człowieka, tak ogromnej, że nie sposób nie zauważyć związku wychowania muzycznego z rozwojem umysłowym, poznawczym czy też z kształceniem ogólnej wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
Year
Issue
18
Pages
127-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
References
 • Autio, J. (2013). Kodaly: The next generation-reflection of a pre-service music educator. Canadian Music Education, 55 (2).
 • Burowska, Z. (1976), Współczesne systemy wychowania muzycznego. Warszawa.
 • Dadak-Kozicka, K. (1990). Idea Zoltana Kodalya w Ameryce Północnej. In M. Jankowska, W. Jankowski (eds.), Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna. Warszawa.
 • Dadak-Kozicka, K. (2013). Muzyka jako sposób życia według Kolberga, Szymanowskiego i Kodálya – jej wartość edukacyjna. Wychowanie Muzyczne, LVII/286.
 • Danel-Bobrzyk, H., Gruchel, M., Gruchel, P., Sikora, J. (1992). Jak słuchać muzyki w klasach 1-3. Katowice.
 • Devries, P. (2001). Reevaluating common Kodaly practices. Music Educators Journal, 24.
 • Dobszay, L.(1999). Metoda Kodalya i jej podstawy muzyczne. In M. Jankowska, W. Jankowski (eds.), Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna. Warszawa.
 • Erdei, I.I. (1999). O adaptacjach pedagogiki Kodalya. In M. Jankowska, W. Jankowski (eds.), Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna. Warszawa.
 • Greenhead, K., Habron, J. (2015). The touch of sound: Dalcroze Eurhythmics as a somatic practice. Journal of Dance & Somatic Practices, 7 (1).
 • Houlahan, M., Tacka, P. (2015). Kodály in the First Grade Classroom. Developing the Creative Brain in the 21st Century. Oxford.
 • Houlahan, M., Tacka, P. (2015). Kodály in the Kindergarten Classroom. Developing the Creative Brain in the 21st Century. Oxford.
 • Jaques-Dalcroze, E. (1992). Pisma wybrane. Warszawa.
 • Jatczak, A. (2010). Śpiew jako jedna z atrakcyjniejszych form aktywności muzycznej dziecka na zajęciach pozalekcyjnych. In M. Kisiel (ed.), Pedagogiczne aspekty rekreacji turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą. Dąbrowa Górnicza.
 • Kodaly, Z. (1965). Let us sing correctly. London.
 • Kodaly, Z. (1974). The selected writings of Zoltan Kodaly. London.
 • Luen, L.Ch., Ayob, A., Wong, C., Augustine, Ch. (2017). Kodaly’s Teaching Method Increasing Preschool Children’s Solfege Singing Skills. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7 (3).
 • Pressing, J. (1988), Improvisation: Methods and models. In J. Sloboda (ed.), Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation and Composition. Oxford.
 • Przychodzińska, M. (1989). Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa.
 • Sacher, W.A. (2012). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Kraków.
 • Schaffer, B. (1963). Leksykon kompozytorów XX wieku. Warszawa.
 • Seitz, J. (2005). Dalcroze, the body, movement and musicality. Psychology of Music, 3 (4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d3a2796-bf4e-44ae-8c6d-755f72d4d7fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.