PL EN


2018 | 12 | 123-137
Article title

Zastosowanie skali pomiarowej PSM (Public Service Motivation) do oceny motywacji ankieterów

Authors
Content
Title variants
EN
The use of the PSM (Public Service Motivation) measurement scale to assess the interviewers' motivation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zbudowanie systemu motywowania ankieterów pozyskujących dane w ramach statystyki publicznej, stanowiących nietypową grupę pracowników administracji rządowej, nie jest zadaniem standardowym. Wynika to z odmienności organizacyjnej tej grupy i zróżnicowanego charakteru realizowanych przez nią zadań. Kluczowym elementem skutecznego działania każdego systemu motywacyjnego jest odpowiednie określenie proporcji pomiędzy motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Finansowe bodźce motywują do działania pracowników, dla których ważne są przede wszystkim przesłanki racjonalne. Natomiast gratyfikacja pozafinansowa jest ważna dla tych, którym wartości prospołeczne wydają się bardziej istotne. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i analizy krytycznej opublikowanych dotychczas wyników, zaproponowano zastosowanie jednej ze skal pomiarowych PSM (Public Service Motivation) jako narzędzia wspierającego ustalenie proporcji pomiędzy motywatorami finansowymi i pozafinansowymi systemu motywowania ankieterów.
EN
Building a system of motivating public statistics interviewers, who constitute an exceptional group of government administration employees, is not a standard task. This results from the organizational diversity of this group and the diverse nature of tasks conducted by this group. The proper determination of the proportion between financial and non-financial motivators is a key element of the effective working of any motivating system. Financial incentives motivate those employees to act for whom rational basis is of primary importance. On the other hand, non-financial gratification is crucial for those to whom prosocial values seem to be more important. In the article, based on literature research and critical analysis of the results published so far, it was proposed to use one of the PSM (Public Service Motivation) measurement scales as a tool to support the determination of a proportion between financial and non-financial motivators of a system for motivating interviewers.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Urząd Statystyczny we Wrocławiu
References
 • Brewer G.A., Selden S.C., Whistle blowers in the federal civil service: New evidence of the public service ethic, „Journal of Public Administration Research and Theory” 1998, 8, ss. 413–440.
 • Coursey D.H., Pandey S.K., Public Service Motivation Measurement Testing an Abridged Version of Perry’s Proposed Scale, „Administration & Society” 2007, 39 (5), ss. 547–568.
 • Kim S., Vandenabeele W., Wright B. E., Andersen L.B., Cerase F.P., Christensen R.K., Desmarais C., Koumenta M., Leisink P., Liu B., Palidauskaite J., Pedersen L.H., Perry J.L., Ritz A., Taylor J., De Vivo P., Investigating the Structure and Meaning of Public Service Motivation across Populations: Developing an International Instrument and ddressing Issues of Measurement Invariance, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2013, 23 (1), ss. 79–102.
 • Knoke D., Wright-Isak Ch. Individual Motives and Organizational Incentive Systems, „Research in the Sociology of Organizations” 1982, 1, ss. 209–254.
 • Koumenta M., Modernization, privatization and the public service ethos in the UK, [w:] Marsden D. (ed.), Employment in the lean years: policy and prospects for the next decade, Oxford University Press, Oxford 2011, ss. 199–212.
 • Marzec I., Motywacja służby publicznej jako czynnik efektywności funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2014, 8 (46), ss. 109–121.
 • McGuire M. (Editor), Homberg F., McCarthy D., Tabvuma V., A Meta-Analysis of the Relationship between Public Service Motivation and Job Satisfaction, „Public Administration Review” 2015, ss. 711–722.
 • Pandey S.K., Pandey S., Breslin R.A., Broadus E.D., Public Service Motivation Research Program: Key Challenges and Future Prospects, „In Foundations of Public Administration”, Edited by Jos Raadschelders and Richard Stillman, Irvine, CA: Melvin and Leigh, 2017, ss. 314–332.
 • Perry J.L. Measuring Public Service Motivation: An Assessement od Construct Reliability and Validity, „Journal of Public Administration Research and Theory” 1996, 6, 1, ss. 5–22.
 • Perry J.L. Antecedents of public service motivation, „Journal of Public Administration Research and Theory” 1997, 7, ss. 181–197.
 • Perry J.L., Hondeghem A. (eds.), Motivation in public management: The call of public service, Oxford University Press 2008.
 • Perry J.L., Hondeghem A., Wise L.R., Revisiting the Motivational Bases of Public Service:Twenty Years of Research and an Agenda for the Future, „Public Administration Review” 2010, 70 (5), ss. 681–690.
 • Perry J.L., Wise L.R. The Motivational Bases of Public Service, „Public Administration Review” 1990, 50, ss. 367–373.
 • Rainey H.G., Reward Preferences Among Public and Private Managers: In Search of the Service Ethic, „American Review of Public Administration” 1982, 16, ss. 288–302.
 • Rainey H.G., Steinbauer P., Galloping elephants: developing elements of a theory of effective government organization, „Journal of Public Administration Research and Theory” 1999, 9, ss. 1–32.
 • Rayner J., Chao C.-W., Testing an International Measure of Public Service Motivation: Is There Really a Bright or Dark Side?, „Australian Journal of Public Administration” 2017, 77, 1, ss. 87–101.
 • Rayner J., Williams H.M., Lawton A., Allinson C.W., Public Service Ethos: Developing a Generic Measure, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2010, 20 (1), ss. 27–51.
 • Ritz A., Brewer G.A., Neumann O., Public Service Motivation: A Systematic Literature Review and Outlook, „Public Administration Review” 2016, 76 (3), ss. 414–426.
 • Staats E.B., Public Service and the Public Interest, „Public Administration Review” 1988, 48, ss. 601–605.
 • Vandenabeele W., Toward a public administration theory of public service motivation, „Public Management Review” 2007, 9, ss. 545–556.
 • Vandenabeele W., Scheepers S., Hondeghem A., Public service motivation in an international comparative perspective: The UK and Germany, „Public Policy and Administration” 2006, 21 (1), ss. 13–31.
 • Vandenabeele W., Van de Walle S., 2008, (PDF) International difference in public service motivation: Comparing regions across the world, 2008, ss. 393–394, https://www.researchgate.net/publication/239843000_International_difference_in_public_service_motivation_Comparing_regions_across_the_world [dostęp: 28.09.2018].
 • Zieliński W., Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, 6, ss. 25–34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d3d0eb4-3bb2-401d-afa5-5579a65caae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.