PL EN


2012 | 1 | 127-138
Article title

Reorientacja celów wychowania dzieci osieroconych w Polsce po II wojnie światowej w świetle czasopiśmiennictwa pedagogicznego PRL

Content
Title variants
EN
Reorientation of Ends of Education of Orphaned Children in Poland after World War II as Reflected in Pedagogical Periodicals of the Time of People’s Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Objęcie władzy przez komunistów w Polsce poskutkowało istotnymi zmianami w systemie opieki nad dzieckiem osieroconym. Ważnym elementem procesu ewolucji systemu była modyfikacja celów wychowania w instytucjach opiekuńczych. Do podstawowych kierunków zmian należałoby zaliczyć laicyzację wychowania, nasycenie treści nauczania ideologią polityczną, uznanie marksistowskiej wizji natury ludzkiej jako jedynie słusznej. Sytuacja ta stała się przyczyną uprzedmiotowienia wychowanków i jak wskazywały wypowiedzi osób uczestniczących w organizacji opieki nad sierotami, doprowadziła do wielu patologii w pracy placówek. Ścisłe powiązanie celów wychowania z celami politycznymi komunistycznego państwa na długo zatrzymało rozwój koncepcji opiekuńczych w Polsce.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
127-138
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Babicki J.Cz. (1929). Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Warszawa: Wyd. Sp. Ake. Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1.
 • Bajszczak J. (1957). Zlikwidować, czy zostawić? Dom Dziecka, 2.
 • Błońska K. (1958). Dwugłos w sprawie tolerancji. Dom Dziecka, 1.
 • Dewitz W. (1946). Plany pracy ministerstwa oświaty oraz ministerstwa pracy i opieki społecznej w zakresie opieki nad dziećmi od lat trzech i młodzieży. Dzieci i Wychowawca , 1.
 • Kalendarzyk, świąt, uroczystości i znamiennych dat (1947). Dzieci i Wychowawca, 1-2.
 • Kasiuk M. (1958). Kształtowanie uczuć patriotycznych. Dom Dziecka, 3.
 • Kelm A. (1983). Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej. Warszawa: WSiP.
 • Kultura życia codziennego (1948). Dzieci i Wychowawca, 13.
 • Lipkowski O. (1957). Zadanie najpilniejsze. Dom Dziecka, 5.
 • Makarenko A. (1949). Cele wychowania. Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.
 • Nowacki T. (1959). Problematyka wyboru zawodu. Dom Dziecka, 1.
 • Od redakcji (1957). Dom Dziecka, 5.
 • Polny R. (1950). O świadomej dyscyplinie. Dzieci i Wychowawca, 1.
 • Sala Wł. (1964). Praca w zakładach opiekuńczych. Warszawa: Wyd. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 2.
 • Woźnicka Z. (1949). Wychowanie na placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci i Wychowawca, 4-5.
 • Woźnicka Z. (1950). Wychowanie patriotyczne w domach dziecka. Dzieci i Wychowawca, 2.
 • Wyjątek z przemówienia ob. gen. Janusza Zarzyckiego na Kongresie Zjednoczeniowym (1949). Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.
 • Wyjątek z przemówienia ob. Ministra Hilarego Minca na Kongresie Zjednoczeniowym (1949). Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.
 • Wzory osobowe w wychowaniu patriotycznym i internacjonalistycznym (1980). Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.
 • Zadania i tematyka czasopisma na rok 1949 (1949). Dzieci i Wychowawca, 1-2-3.
 • Zbyszewska Z. (1958). Kilka uwag o naszym systemie wychowawczym. Dom Dziecka, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d404cf9-14d9-4c27-a5c2-667b568ca95a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.