PL EN


2016 | 12 | 2 | 56-77
Article title

Biographical Experiences of Post-Socialist Transformation in Corporate Business: Doing the Neoliberal Path

Content
Title variants
PL
Biographiczne doświadczenia transformacji postsocjalistycznej w korporacjach. Tworzenie neoliberalnej ścieżki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The neoliberal order, introduced in Poland in the course of post-socialist transformation, constituted a context of action, as well as a repertoire of rules and practices people becoming corporate managers had to learn to cope with. As some took it for granted as ‘the only’ way of joining the economies of the idealised ‘West’, and through their daily practices of efficiency and profit-maximisation, they were actually doing the neoliberalism; others, maintaining the distance towards the new world of ‘freedom and opportunity’ managed to develop a more critical stand. These were not actively doing neoliberalism, but merely making do with it, taking it strategically or even instrumentally. In the paper, the role of biographical work and biographical knowledge is analysed in the process of distancing, which enables monitoring and negotiations of the relations between the acting self and the neoliberal context of action.
PL
Porządek neoliberalny, wprowadzony w Polsce w procesie postsocjalistycznej transformacji, stanowił kontekst działania oraz repertuar zasad i praktyk, z którymi nowi korporacyjni menadżerowie musieli się zmierzyć. O ile część z nich traktowała ten nowy porządek jako „oczywisty” i będący „jedyną” drogą pozwalającą dołączyć do grona gospodarek wyidealizowanego Zachodu i przez swoje codzienne praktyki nakierowane na efektywność i maksymalizację zysku w istocie tworzyła neoliberalizm, inni, zachowując dystans do nowego świata „wolności i możliwości”, zdołali wypracować bardziej krytyczne stanowisko. Ci drudzy więc nie tworzyli aktywnie neoliberalizmu, lecz uczyli się z nim żyć, podchodząc do niego strategicznie lub nawet instrumentalnie. W artykule tym wyeksponowana zostaje rola pracy biograficznej i wiedzy biograficznej w procesie dystansowania się, który umożliwia monitorowanie i negocjowanie relacji pomiędzy działającym podmiotem a neoliberalnym kontekstem działania.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
56-77
Physical description
Contributors
 • Independent Researcher
References
 • Apitzsch, Ursula and Irini Siouti. 2007. “Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research Perspective in the Field of Migration Studies.” Frankfurt am Main: Research Integration, Johann Wolfgang Goethe Universität, University of York. Retrieved November 04, 2015 (http://www.york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf).
 • Balcerowicz, Leszek. 1995. Wolność i rozwój: Ekonomia wolnego rynku [Freedom and Development: Free Market Economy]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Buchowski, Michał. 2013. “Neoliberalizm w Europie Środkowej – magia, religia czy nauka”? [Neoliberalism in Central Europe: Is It Magic, Religion, or Science?]. Poznańskie Studia Slawistyczne [Poznań Slavic Studies] 4:29-41.
 • Bugaj, Ryszard. 2015. Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności [Pros and Cons or Polish Capitalism Without Solidarity]. Warszawa: Poltext.
 • Dunn, Elizabeth C. 2004. Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca, NY: Cornell University Press. [Polish edition: Dunn, Elizabeth C. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej].
 • Eyal, Gil, Iván Szelényi, and Eleanor Townsley. 1998. Making Capitalism Without Capitalists. The New Ruling Elites in Eastern Europe. London, New York: Verso.
 • Hardy, Jane. 2009. Poland’s New Capitalism. London, New York: Pluto Press.
 • Kaźmierska, Kaja, Andrzej Piotrowski, and Katarzyna Waniek. 2012. “Transnational Work in the Biographical Experiences of Traditional Professions and Corporate Executives: Analysis of Two Cases.” Pp. 76-101 in The Evolution of European Identities: Biographical Approaches, edited by R. Miller and G. Day. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
 • Kieżun, Witold. 2013. Patologia transformacji (wydanie uzupełnione) [Pathology of Transformation]. Warszawa: Poltext.
 • Kohli, Martin. 1981. “Biography: account, text, method” Pp. 61-75 in Biography and Society. The Life History Approach in the Social Sciences, edited by D. Bertaux. SAGE Studies in International Sociology.
 • Kostera, Monika. 1995. “The Modern Crusade: The Missionaries of Management Come to Eastern Europe.” Management Learning 26:331-352.
 • Kowalik, Tadeusz. 2009. www.POLSKATRANSFORMACJA.pl. [Polish Transformation]. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie.
 • Kowalik, Tadeusz. 2011. “Państwo i sprawiedliwość” [State and Justice]. Nowy Obywatel 1/2011. Retrieved November 05, 2015 (http://nowyobywatel.pl/2011/01/27/panstwo-i-sprawiedliwosc/).
 • Król, Marcin. 2015. Byliśmy głupi [We Were Stupid]. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
 • Moskalewicz, Marcin. 2014. “Wolność. Ratuj się, kto może! ” Pp . in Słodko-gorzki smak wolności: Młodzi intelektualiści o 25 latach przemian w Polsce [Bitter-Sweet Taste of Freedom: Young Intellectuals Discuss 25 Years of Changes in Poland], edited by M. Król. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Ost, David. 2005. The Defeat of Solidarity. Anger and Politics in Postcommunist Europe. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Ost, David. 2008. “Wstęp [Introduction].” Pp. 5-12 in Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, edited by E. C. Dunn. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Riemann, Gerhard and Fritz Schütze. 1991. “‘Trajectory’ as a basic theoretical concept for analyzing suffering and disorderly social processes” Pp. 333-357 in Social Organisation and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss, edited by D.R. Maines. New York: Walter de Gruyer.
 • Schütze, Fritz. 1992. “Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and Their Biographical Implications.” International Sociology 7(2-3):187-208.
 • Schütze, Fritz. 2008. “Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyze Autobiographical Narrative Interviews – Part One and Two.” European Studies on Inequalities and Social Cohesion 1/2:153-242, 243-298; 3/4:6-77.
 • Shields, Stuart. 2008. “How the East Was Won: Transnational Social Forces and the Neoliberalisation of Poland’s Post-Communist Transition.” Global Society 22(4):445-468.
 • Sowa, Jan. 2015. Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości [A Different Poland Is Possible! The Spectra of Past, the Visions of Future]. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Stark, David and László Bruszt. 2001. “One Way or Multiple Paths: For a Comparative Sociology of East European Capitalism.” American Journal of Sociology 106(4):1129-1137.
 • Steger, Manfred B. and Ravi K. Roy. 2010. Neoliberalism: A Very Short Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Strauss, Anselm. 1993. Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.
 • Szacki, Jerzy. 1995. Liberalism After Communism. Budapest: Central European University Press.
 • Sztompka, Piotr. 1993. “Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies.” Zeitschrift für Soziologie 22(2):85-95.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d448605-dafd-490b-bbd2-d6f4087f9767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.