PL EN


2016 | 2(36) | 59-69
Article title

E-czytelnictwo w Polsce – wyzwania i problemy w obszarach nowych modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego

Content
Title variants
EN
E-reading in Poland: Challenges and problems in new business models, public policies and copyright
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza ekonomicznych skutków popularyzacji książek w wersji elektronicznej, obserwowanych na szeroko rozumianym rynku książki. Tekst zawiera analizę pojawiających się w tym kontekście wyzwań i problemów w trzech zasadniczych obszarach: modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego. Na tej podstawie prezentowane są strategie, które mają minimalizować negatywne efekty przemian oraz pozwolić na jak najlepsze wykorzystanie pojawiających się szans.
EN
The aim of this paper is to analyze the economic impact of popularization of books in the electronic format. The text contains an analysis of challenges and problems in three key areas: business models, public policies, and copyright. On this basis, it is possible to establish strategies to minimize the negative effects of the recent developments and to make good use of new opportunities.
Contributors
 • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bełdowski, J., Metelska-Szaniawska, K. (2007). Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa. Bank i Kredyt, 10, 51–69.
 • Biblioteka Analiz (2013). Badanie rynku książki w Polsce. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Biga, B. (2013). Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Błaszczyk, M, Bednarczyk, M. (2014). Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010–2014. Warszawa: Virtualo.
 • CBOS (2013). Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z badania założycielskiego. Warszawa.
 • Cooter, R., Ulen, T. (2009). Ekonomiczna analiza prawa (tłum. J. Bełdowski et al.). Warszawa: C.H. Beck.
 • Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Warszawa: Cyfrowe Centrum.
 • Geodecki T. (2008), Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji, Zarządzanie Publiczne, 1 (5), s. 27–50.
 • Holmes, O.W. (1897). The path of the law. Harvard Law Review, 10, http://www.constitution.org/lrev/owh/path_law.htm.
 • Kuniński, M. (2012). Wyjaśnienie powstawania norm. Zarządzanie Publiczne, 1 (19), s. 173–184.
 • Polska Izba Książki (2014). Raport Polskiej Izby Książ ki z projektu badawczego „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Warszawa.
 • Publio, Świat Czytników (2013). „Jak e-czytają Polacy?”. Wyniki ankiety Publio i Świata Czytników, http://swiatczytnikow.pl/jak-e-czytaja-polacy-wyniki-ankiety-publio-i-swiata-czytnikow/ (dostęp: 14.06.2016).
 • PWC (2010). Turning the Page: The Future of eBooks, https://www.pwc.kz/en/publications/new_publication_assets/ebooks-trends-developments.pdf (dostęp: 14.06.2016).
 • Stelmach, J. (2007). Spór o ekonomiczną analizę prawa. W: J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wilkin, J. (red.) (2005). Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zygierewicz, A. (2013). E-book. Produkt, technologia rynek. Analizy, 9 (98), Biuro Analiz Sejmowych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d452ef8-5134-4bc9-a009-2c935bf6b219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.