PL EN


2017 | 489 | 105-114
Article title

Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problem wynagrodzeń kadry zarządzającej w bankach (zwłaszcza ich poziom i struktura) był krytykowany w licznych dokumentach regulujących system finansowy w Unii Europejskiej. Niemniej jednak znacznym problemem jest określenie i ujednolicenie elementów wchodzących w skład wynagrodzeń. EBA w licznych dokumentach publikuje dane dotyczące liczby osób wynagradzanych w bankach powyżej 1 mln euro rocznie. W latach 2014-2015 liczba takich osób znacznie wzrosła. Liczba pracowników zatrudnionych w największych bankach działających w Polsce znacznie spadła. Spowodowane jest to bardzo często ewolucją kanałów dystrybucji usług bankowych. W polskim sektorze bankowym w analizowanych bankach najniżej wynagradzani są pracownicy BZ WBK SA (przeciętnie). Największe dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem prezesa banku a średnim wynagrodzeniem pozostałych pracowników występują w banku Pekao SA. Prezes tego banku w 2016 roku był 82 razy lepiej wynagradzany, aniżeli wynosiło przeciętne wynagrodzenie osób, którymi zarządzał.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d45317d-efab-46a9-87cd-4dad6e697bad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.