PL EN


2015 | 21 | 9 - 22
Article title

Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacją uczelni ze studentami

Content
Title variants
EN
Social Media in Communication Management of the University with Students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zarządzanie komunikacją uczelni wymaga zaplanowania i uwzględnienia zmian zarówno w samych mediach jak i charakterystyce odbiorców. Media społecznościowe mają nową specyfikę, są mediami nie tylko dostępnymi całą dobę, ale również opartymi na interaktywności. Zdecydowana większość uczelni w Polsce wykorzystuje media społecznościowe w procesie komunikacji z szeroko rozumianym otoczeniem. W artykule poruszono kwestię wykorzystania social media w komunikacji ze studentami. Zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych na uczelni.
EN
The university communication management requires planning and takes account of changes in the media and characteristics of the recipients. Social media have a new specificity, the media are available around the clock, and based on interactivity. The vast majority of universities in Poland use the social media in the communication process with the broadly understood environment. The article addresses the issue of the use of the social media to communicate with students. Presents the results of research carried out at the Silesian University of Technology.
Contributors
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
References
 • Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 • Bylok F., Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, „Śląsk” Sp z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013.
 • Cantelmi T., Grifo L. G., Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2003.
 • Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2009.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa Kraków 2000.
 • Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2011.
 • Kaplan A. M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, „Business Horizons”, nr 53, 2010.
 • Latos A., Współczesne technologie medialne a przestrzeń fizyczna. Masowa konfiguracja przestrzeni. W: red. M. Sokołowski, Nowe media i wyzwania współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • Lister M., Dover J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2012.
 • Pabian A.(red.), Środki i formy marketingowego odziaływania na konsumentów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 • Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat , Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Turkle S., Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2012.
 • Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d4794f2-62ce-4b48-8890-9c3437d4b56a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.