PL EN


2017 | 5 (808) | 65-78
Article title

Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników do oceny efektywności realizacji modeli biznesu na przykładzie firmy YouTube

Title variants
EN
Balanced Scorecard Tool for Measuring the Effectiveness of Business Model Implementation: The Example of YouTube
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa coraz częściej charakteryzują swojądziałalność, wyodrębniając swój model biznesu. Jednak należy przyjąć optymalny system mierzenia jego efektywności. Artykuł opisuje, w jaki sposób przedsiębiorstwo może monitorować efekty realizacji modelu biznesu i stworzyć spójny system kontroli działalności gospodarczej. W tym celu wykorzystane zostało narzędzie Zrównoważonej Karty Wyników, za pomocą którego zaproponowano przykładową analizę wyników działalności dla firmy YouTube.
EN
Firms are more willing to use business models in a description of their activity. However they need proper effectiveness indicators as well. The paper describes how companies can measure the effectiveness of a business model and create a consistent system of enterprise control. For this purpose the Balanced Scorecard is used in the paper to describe the indicators of YouTube.
Contributors
  • magistrantka
  • dr Monika Raulinajtys- Grzybek, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d4872a1-ebbb-4f60-af53-0845228c68b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.