PL EN


2016 | 4(86) | 26-36
Article title

RYNEK RODZIMYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO KRAJU W ZAKRESIE BIAŁKA ROŚLINNEGO

Title variants
EN
Market of native protein crops in Poland and national safety in range of plant protein
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The objective of the article was to present the current state of the market of native protein crops in the light of the Multiannual Programme kept by Ministry of Agriculture and Rural Development aimed at improving the country’s security in terms of availability of the plant protein. The results indicate that in Poland there is a slow rebuilding of the sown area of native protein crops, which is mainly related to the possibility of receiving financial support from the state. However, there is no market on which the concentration of demand and supply of this raw material would be possible. Therefore, it was indicated that the success of restitution of native legumes market will depend on the active animating the seeds turnover of these plants by specially appointed entity and the greater state intervention which, through the creation of a national intention indicator, will oblige feed factories to use seeds of the protein plants derived from native production.
Year
Issue
Pages
26-36
Physical description
Contributors
 • : Dr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
References
 • 1. Czerwińska-Kayzer D. (2015): Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych. Roczniki Naukowe SERIA XVII (3), 72-78.
 • 2. GUS (2011,2012,2013,2014,2015): Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 3. GUS (2011,2012,2013,2014,2015): Skup i ceny produktów rolnych. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 4. GUS (2011,2012,2013,2014,2015): Wyniki produkcji roślinnej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 5. Hajdukiewicz A. (2015): Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka krajów rozwijających się. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 10 (946), 94-95.
 • 6. IERiGŻ (2011,2012,2013,2014,2015): Rynek pasz: stan i perspektywy (nr 30,32,34,36,37). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • 7. Kapusta F. (2012): Rośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt. Nauki Inżynierskie i Technologie 1 (4), 18-19.
 • 8. Księżak J., Podleśny J. (2008): Ocena możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 317 (4), 138.
 • 9. Michalczyk J. (2012): Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji. Ekonomia 1 (18), 9.
 • 10. Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 ze zmianami [Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d5ba186-a838-48bb-9119-55fccb44ba8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.