PL EN


2016 | 2/2016 (60), t.2 | 134-146
Article title

Is Double-Degree Goal Equally Good for All Students? Moderating Impact of Interval Activity Style

Content
Title variants
PL
Czy studia na drugim kierunku służą wszystkim studentom? Modyfikujący efekt przedziałowego stylu aktywności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Similarly as in the USA, more and more students in Poland decide to pursue multiple degrees in order to improve their chances of success on the job market. The aim of the study (N = 1070) was to investigate some differences between students who aim at double degree with those who study one major only. The role of the range of goal categories connected with interval vs. point activity style (Wieczorkowska & Burnstein 1999, 2004 a, b) was analyzed. Data confirmed that Intervalists are more likely to choose two majors and if they do that they feel better than if they do not (which shows the importance of Goal-Activity Style congruence). Limitations of the study and further research directions are discussed.
PL
Podobnie jak w USA, coraz więcej studentów w Polsce podejmuje decyzję o równoległym studiowaniu więcej niż jednego kierunku, w celu zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu na obecnym rynku pracy. Celem badania (n = 1070) było rozpoznanie czy podejmowanie więcej niż jednego kierunku studiów ma związek z przedziałowym vs. punktowym stylem aktywności (Wieczorkowska, Burnstein 1999, 2004a, b). Wskazano na różnice pomiędzy studentami dwu- i jednokierunkowymi o przedziałowym vs. punktowym stylu aktywności w zakresie doświadczania negatywnych emocji oraz oczekiwania sukcesu zawodowego i akceptacji mało atrakcyjnych ofert pracy. Omówiono ograniczenia przeprowadzonych badań, przedstawiono kierunki dalszych poszukiwań.
Year
Pages
134-146
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • University of Silesia, Faculty of Pedagogy and Psychology
References
 • Del Rossi, A. & Hersch, J. (2008). Double Your Major, Double Your Return? Economics of Education Review, 27(4), 375–386, doi: 10.1016/j.econedurev.2007.03.001.
 • Friedman, H. H., Amoo, T. & Friedman, L. W. (2002). The Traditional Unidisciplinary College Major: Does It Have a Future? Emerging Issues in Business and Technology Conference Proceedings, 220–223.
 • Kolodny, A. (1998). Failing the Future: A Dean Looks at Higher Education in the Twentyfirst Century. Durham, NC: Duke University Press.
 • Lewin, T. (2002). For Students Seeking Edge, One Major Just Isn’t Enough. The New York Times, November 17, A1, A24. Retrieved from http://www.nytimes.com/2002/11/17/us/for-students-seeking-edge-one-major-just-isn-t-enough.html?pagewanted=all (11.07.2016).
 • MNiSW (2014). Studenci na dodatkowych kierunkach studiów - dane statystyczne. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_06/03ad69c7adaf381e5cc5487a-1ed7ff7b.pdf (11.07.2016).
 • Pawłowska, A. (2016, in press). Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa pracobiorcy. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania.
 • Pitt, R.N. & Laster, W. (2011). Hyper-Specialization and Hypo-Specialization: Double Majoring and The Concentration Of Academic Knowledge. Unpublished manuscript. Retrieved from http://majorsmatter.net/schools/Readings/Pitt%20Laster%20UNPUB.pdf (11.07.2016).
 • Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Weber, R. (2003). When an MBA Isn’t Enough: More Students are Doubling Up. Business Week, March 17, 106. Retrieved from http://www.bloomberg.com/news/articles/2003-03-16/when-an-mba-isnt-enough (11.07.2016).
 • Wieczorkowska-Siarkiewicz, G. (1992). Punktowe i przedziałowe reprezentacje celu. Uwarunkowania i konsekwencje. Warszawa: Seria Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wieczorkowska-Nejtardt (1998). Inteligencja motywacyjna. Mądre strategie wyboru celu i sposobu działania. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Studiów Społecznych.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Wieczorkowska, G. & Burnstein, E. (1999). The Role of Search Costs and Screening Strategies in Social Change: Adapting to the transition from Socialism to Capitalism in Poland. Psychological Science, 10, 98–105.
 • Wieczorkowska, G. & Burnstein, E. (2004a). Hunting for a Job: How Individual Differences In Foraging Strategies Influence the Length of Uneployment. Group Processes & Intergroup Relations, 7(4), 305–315. London, Thousand Oaks, CA and Delhi: SAGE Publications.
 • Wieczorkowska, G. & Burnstein, E. (2004b). Individual Differences in Adaptation to Social Change. International Journal of Sociology, 34(3), 83–99
 • Wieczorkowska, G. & Siarkiewicz, M. (2004). Przedziałowe dążenie do celu. Nowiny Psychologiczne, 4, 2004, 5–25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d5d9af0-a20a-4047-b3a1-3ee09175f37b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.