PL EN


2013 | 82 | 201-212
Article title

Interaktywna twórczość Grahame'a Weinbrena jako szczególny przypadek sztuki filmowej

Authors
Title variants
EN
The Interactive Work of Grahame Weinbren as a Special Case of Film Art
Languages of publication
PL
Abstracts
Grahame Weinbren, mało znany w Polsce amerykański artysta nowych mediów, jest twórcą kina interaktywnego. Od 1986 r. zrealizował pięć prac ("The Erl King", "Frames", "March", "Sonata", "Tunnel"), w których widz ma możliwość ingerowania w dzieło i nadawania mu coraz to innej formy. Ponadto Weinbren jest autorem trzech filmów edukacyjnych będących zarazem filmowymi interpretacjami znanych dzieł malarskich wybitnych artystów epok minionych – Rubensa, Turnera i Kandinsky’ego. Ostatnie dzieło Weinbrena, "Still Life with Banquet", jest dyskusją z holenderskimi i hiszpańskimi twórcami martwych natur namalowanych w XVII w. przez zestawienie ich ze współczesnymi odpowiednikami wykonanymi w technice filmowej i towarzyszącymi rzeczywistemu bankietowi. W latach 2005-2007 pojawiły się plany stworzenia przez Weinbrena filmowej interaktywnej interpretacji obrazu Witkacego "Bajka – Fantazja" z 1921 r., jednak z powodu braku funduszy projekt ten pozostał w sferze fantazji.
EN
Grahame Weinbren, an American new media artist, little known in Poland, is the creator of interactive cinema. Since 1986, he directed five works ("The Erl King", "Frames", "March", "Sonata", "Tunnel"), in which the viewer is able to interfere with the work, giving it a variety of forms. In addition Weinbren is also the author of three educational videos, which at the same time are also film interpretations of paintings by prominent artists of the past eras - Rubens, Turner and Kandinsky. Weinbren’s last work, "Still Life with Banquet", is a kind of a dialogue with the 17th century Dutch and Spanish artists painting still life, that is based on comparing the paintings with modern counterparts created using film techniques, and accompanying a real life banquet. In 2005-2007, the plans appeared to create an interactive film interpretation of Stanisław Ignacy Witkiewicz’s painting "Tale – Fantasy" from 1921, but due to lack of funds the project remained in the realm of fantasy.
Keywords
Year
Issue
82
Pages
201-212
Physical description
References
  • Freud, Sigmund. 1999. Dwie nerwice dziecięce (Dzieła, t. VI), tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa
  • Freud, Sigmund. 1996. Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa
  • Kluszczyński, Ryszard. 2010. Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
  • Manovich, Lev. 2000. New Language of New Media, The MIT Press, Cambridge & London
  • Rush, Michael. 2000. New Media in Late 20th- Century Art, Thames and Hudson, London & New York
  • Rush, Michael. 2003. Video Art, Thames and Hudson, London & New York
  • Rushdie, Salman. 1990. Haroun and the Sea of Stories, Pengiun Books, London
  • Vesna, Victoria. 2007. Database Aesthetics: Art in the Age of Information Overflow, University of Minnesota Press, Minneapolis-London
  • Weinbren, Grahame. 1999. Kino interaktywne czyli podróż zastępcza, „Kino” 5
  • Weinbren, Grahame. 2001. Panowanie (Sonic c’est moi), „Kwartalnik Filmowy” 35-36
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d5ee9bd-ed36-4c4b-88be-c415d543c193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.