PL EN


2018 | 109 | 4 | 65-85
Article title

„Zuzanna” Jana Kochanowskiego wobec konwencji wernakularnych pieśni hagiograficznych

Title variants
EN
Jan Kochanowski’s “Zuzanna” (“Susanna”) against the Vernacular Conventions of Hagiographic Songs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka podejmuje zapomniane przez badaczy spostrzeżenie Tadeusza Sinki, iż Jan Kochanowski nawiązał w poemacie "Zuzanna" do konwencji średniowiecznych wernakularnych pieśni o świętych. Teza ta rozważana jest w kontekście dostosowania poetyki utworu do doświadczeń kulturowych jego adresatki, Elżbiety z Szydłowieckich Radziwiłłowej, a także w kontekście wpływu kobiet na rozwój twórczości literackiej w językach narodowych. Rozpatrywane są również występująca w utworze kategoria cnoty, mająca konotacje religijne, oraz wprowadzone świadomie przez Kochanowskiego wielorakie nawiązania do konwencji ustnych. Oprócz staropolskich pieśni hagiograficznych w artykule wykorzystane są porównawczo przykłady utworów staroczeskich.
EN
The article takes up Tadeusz Sinko’s statement forgotten by scholars that Jan Kochanowski in his poem “Zuzanna (Susanna)” makes a reference to a convention of medieval vernacular songs about saints. The thesis is proven in the context of the piece’s poetics adjustment to cultural experience of its addressee, Elżbieta Radziwiłłowa de domo Szydłowiecka, as well as from the perspective of the women’s influence on the development of vernacular literary creativity. The paper also examines the category of virtue contained in the poem and having religious connotations as well as the intentionally introduced by Kochanowski numerous references to oral conventions. Apart from old Polish hagiographic songs, for comparative reasons the article uses examples of old Czech poems.
Year
Volume
109
Issue
4
Pages
65-85
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d66662f-7408-4b17-83a3-501fbc3c359b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.