PL EN


2013 | 2 | 5 | 161-172
Article title

Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008–2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich

Content
Title variants
EN
Analysis of performance of different departments of Polish National Health Fund (NFZ)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy została przedstawiona organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań i roli Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jako głównego płatnika systemu. W części empirycznej omówiono przychody i koszty NFZ oraz jego wybranych oddziałów wojewódzkich z uwzględnieniem sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2008–2011.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
161-172
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90–214 Łódź
References
 • 1. Dziełak D. (2011), Narodowy Fundusz Zdrowia – monopolista czy kopalnia wiedzy, w: System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Nojszewska E. (red.), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 2. Gericke C., Krajewski-Siuda K., Romaniuk P. (2008), Political Analysis of the conception of the Polish National Health Fund, „Journal of Public Health” vol. 16, issue 2.
 • 3. Grabarczyk-Brzezińska D., Narolski M. (2012), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 4. http://www.stat.gov.pl/, dostęp dnia 15.03.2013.
 • 5. http://www.worldbank.org/, dostęp dnia 10.03.2013.
 • 6. Kautsch M. (red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 7. Magda I., Szczygielski K. (2011), Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, E & Y, Warszawa.
 • 8. Nojszewska E. (red.) (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 9. Paszkowska M. (2009), Zakres przedmiotowy prawa do świadczeń świadczeniobiorcy, ABC, Wolters Kluwer business, www.zdrowie.abc.com.pl, dostęp dnia 8.01.2013.
 • 10. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 roku, (2009), GUS, Warszawa.
 • 11. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku, (2010), GUS, Warszawa.
 • 12. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2010 roku, (2011), GUS, Warszawa.
 • 13. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok (2009), NFZ, Warszawa.
 • 14. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok (2010), NFZ, Warszawa.
 • 15. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 rok (2011), NFZ, Warszawa.
 • 16. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 rok (2012), NFZ, Warszawa.
 • 17. Szafraniec-Buryło S., Sakowska I. (2008), Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce, w: Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Wojtyniak B., Goryński P. (red.), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
 • 18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.
 • 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 • 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d666e79-76a8-4142-ae84-ea0238a7dfbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.