PL EN


2014 | 61 | 8: Liturgika | 19-31
Article title

Paralelizm liturgii i katechezy

Title variants
EN
Parallelism of Liturgy and Catechesis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The connection between liturgy and catechesis has been marked since the beginning of the existence and work of the Church. These two realities are connected with each other by their mutual participation in the work of evangelization. Analysis of the essence of catechesis and liturgy leads to discovering their similarity that is expressed in relating both of them to the Mystery of Christ and to Christian life. The bond of catechesis and liturgy can also be seen in their common aim, which is unification with Christ that results in existential change of the believer’s life. Catechesis and liturgy that have Mystery of Christ as their basis and lead to com¬plete Christian life are parallel to each other. It is only in their mutual bond that evangelization can achieve its aim—faith that will define the whole of a man’s life. Despite the emphasized parallelism catechesis plays an ancillary role to liturgy, which is conditioned by the sacramental presence of Christ and His salutary work in it.
Związek liturgii i katechezy zaznacza się od początków istnienia i działania Kościoła. Te dwie rzeczywistości związane są ze sobą poprzez ich wzajemny udział w dziele ewangelizacji. Analiza istoty katechezy oraz liturgii prowadzi do odkrycia ich podobieństwa, wyrażającego się w odniesieniu obu z nich do Misterium Chrystusa oraz do życia chrześcijańskiego. Łączność katechezy i liturgii można także widzieć w ich wspólnym celu, którym jest zjednoczenie z Chrystusem, skutkujące egzystencjalną przemianą życia wierzącego. Katecheza i liturgia mając za podstawę Misterium Chrystusa i prowadząc do pełni życia chrześcijańskiego są wobec siebie paralelne. Dopiero w ich wzajemnym powiązaniu ewangelizacja może osiągnąć swój cel – wiarę, która będzie określała całokształt życia człowieka. Mimo podkreślanego paralelizmu katecheza spełnia wobec liturgii rolę służebną, co jest uwarunkowane sakramentalną obecnością w niej Chrystusa i Jego dzieła zbawczego.
Contributors
 • Katedra Duchowości Liturgicznej, Instytut Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologii KUL
References
 • Alberich E.: Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Tł. zespół pod red. K. Misiaszka. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2003.
 • Arocena F.M.: Liturgia jako symbolon chrześcijańskiego logosu i etosu. W: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii. Red. B. Migut. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 27-72.
 • Głowacki Z.: Relacja kultu do uświęcenia w liturgii. „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 3 (59):2012 s. 7-19.
 • Hajduk A.: Katecheza i liturgia. Kraków: Wyd. WAM 1999.
 • Majewski M.: Wymiar egzystencjalny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1991 s. 187-194.
 • Majewski M.: Teologia katechezy. Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1989.
 • Migut B.: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin: Wyd. KUL 2007.
 • Ratzinger J.: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Wyd. Znak 1996.
 • Świerzawski W.: Obecność Chrystusa w liturgii Kościoła: jedno Misterium i misteria życia Jezusa. W: Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Red. W. Świerzawski. (Mysterium Christi. T. 1). Sandomierz: Wyd. i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej 2012 s. 99-106.
 • Tomasik P.: Wiara – liturgia – katecheza. W: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii. Red. A. Offmański. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2010 s. 91-110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d66f9b0-79f6-49f3-9ce5-0c70e2ac195d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.