PL EN


Journal
2019 | 2 (79) | 26-32
Article title

Analiza związku między perspektywą postrzegania czasu a prokrastynacją akademicką

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W ostatnim czasie dużo mówi się o znaczeniu perspektyw postrzegania czasu w kontekście zachowania jednostki. Celem prowadzonych analiz było sprawdzenie zależności pomiędzy czynnikami demograficznymi (płeć) i podmiotowymi (perspektywa postrzegania czasu) a prokrastynacją. W badaniu wzięło udział 174 studentów kierunków politechnicznych (w tym 105 kobiet i 69 mężczyzn). Wykorzystano następujące narzędzia: polską wersję Pure Procrastination Scale (PPS) w adaptacji Stępień i Cieciucha oraz Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo i Boyd’a, zaadaptowany przez Anetę Przepiórkę. Wyniki wskazują, że w badanej grupie dominuje przeszła pozytywna orientacja temporalna. Kobiety częściej niż mężczyźni są zorientowane na przyszłość i przeszłość pozytywną. W zakresie prokrastynacji wystąpiły różnice międzypłciowe wyłącznie w aspekcie nieadaptacyjnym, który był wyższy w grupie mężczyzn. Przeprowadzona analiza wykazała, że prokrastynacja i jej trzy aspekty są ujemnie związane z przyszłą perspektywą postrzegania czasu, dodatnio z teraźniejszą fatalistyczną perspektywą postrzegania czasu i dodatnio z przeszłą negatywną (w aspekcie behawioralnym i wyniku ogólnym). Uzyskane wyniki wskazują również, że tendencja do odkładania na później może być nasilana przez przeszłą negatywną orientację temporalną, a osłabiana przez perspektywę przyszłą.
Journal
Year
Issue
Pages
26-32
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Stowarzyszenie Rozwoju Kadr w Łodzi
References
 • Barber, L.K., Munz, D.C., Bagsby, P.G., Grawitch, M.J. (2009). When does time perspective matter? Self-control as a moderator between time perspective and academic achievement. Personality and Individual Differences, 46(2), 250-253. DOI: 10.1016/j.paid.2008.10.007.
 • Boniwell, I., Zimbardo, P.G. (2007). Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego funkcjonowania. W: A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 112-131). Warszawa: PWN.
 • Burka, J.B., Yuen, L.M. (1983). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Díaz-Morales, J.F., Ferrari, J.R., Cohen, J.R. (2008). Indecision and Avoidant Procrastination: The Role of Morningness-Eveningness and Time Perspective in Chronic Delay Lifestyles. The Journal of General Psychology, 135(3), 228-240. DOI: 10.3200/GENP.135.3.228-240.
 • Doliński, D., Szmajke, A. (1994). Samoutrudnianie. Dobre i złe strony rzucania kłód pod własne nogi. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Dziwańska, K. (2007). Cele i plany życiowe młodzieży a rozwój perspektywy przyszłościowej - wyniki badań. Psychologia Rozwojowa, 12(4), 75-84.
 • Elster, J. (2000). Ulysses Unbound. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511625008.
 • Ferrari, J.R. (1994). Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17(5), 673-679. DOI: 10.1016/0191- 8869(94)90140-6.
 • Ferrari, J.R., Díaz-Morales, J.F. (2007). Procrastination: Different time orientations reflect different motives. Journal of Research in Personality, 41(3), 707-714. DOI: 10.1016/j.jrp.2006.06.006.
 • Gupta, R., Hershey, D., Gaur, J. (2012). Time perspective and procrastination in the workplace: An empirical investigation. Current Psychology, 31(2), 195-211. DOI: 10.1007/s12144-012-9136-3.
 • Harber, K.D, Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (2003). Participant self-selection biases as a function of individual differences in time perspective. Basic and Applied Social Psychology, 25(3), 255-264. DOI: 10.1207/S15324834BASP2503_08.
 • Jackson, T., Fritch, A., Nagasaka, T., Pope, L. (2003). Procrastination and perceptions of past, present, and future. Individual Differences Research, 1(1), 17-28.
 • Jaworska, E. (2013). Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 72, 62-72.
 • Kałużna-Wielobób, A. (2014). Perspektywa czasowa a dobrostan studentów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 7, 82-102.
 • Kim, J., Hong, H., Lee, J., Hyun, M.H. (2017). Effects of time perspective and self-control on procrastination and Internet addiction. Journal of Behavioral Addictions, 6(2), 1-8. DOI: 10.1556/2006.6.2017.017.
 • Laghi, F., Baiocco, R., D'Alessio, M., Gurrieri, G. (2009). Suicidal ideation and time perspective in high school students. European Psychiatry, 24(1), 41-46. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2008.08.006.
 • Łukaszewski, W. (1983). Osobowość - orientacja temporalna - ustosunkowanie do zmian. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Milgram, N., Tenne, R. (2000). Personality Correlates of Decisional and Task Avoidant Procrastination. European Journal of Personality, 14(2), 141-156. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0191-8869(94)00176-S.
 • Scott-Parker, B., Watson, B., King, M.J. (2009). Understanding the influence of parents and peers upon the risky behaviour of young drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 12(6), 470-482. http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2009.08.003.
 • Sirois, F.M. (2004). Procrastination and intension to perform health behaviors: The role of self-efficacy and the consideration of future consequences. Personality and Individual Differences, 37(1), 115-128. https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.08.005.
 • Sirois, F.M. (2014). Out of sight, out of time? A meta-analytic investigation of procrastination and time perspective. European Journal of Personality, 28(5), 511-520. DOI: 10.1002/per.1947.
 • Sobol-Kwapińska, M., Przepiórka, A., Jankowski, T. (2016). A polish short version of the Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and Individual Differences, 101, 78-79. DOI: 10.1016/j.paid.2016.05.047.
 • Sobol, M., Oleś, P. (2002). Orientacja temporalna carpe diem a poczucie satysfakcji z życia. Przegląd Psychologiczny, 45(3), 331-346.
 • Solomon, L.J., Rothblum, E.D. (1984). Academic Procrastination: Frequency and Cognitive Behavioral Correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 504-510. DOI: 10.1037/0022-167.31.4.503.
 • Specter, M.H., Ferrari, J.R. (2000). Time orientations of procrastinators: Focusing on the past, present, or future? Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 197-202.
 • Steel, P. (2007). The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94. DOI: 10.1037/0033-2909.133.1.65
 • Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality and Individual Differences, 48(8), 926-934. DOI: 10.1016/j.paid.2010.02.025.
 • Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky'ego a prokrastynacja. W: E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.), Młoda Psychologia (s. 145-159). Warszawa: Liberi Libri.
 • Tuckman, B.W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and Psychological Measurement, 51(2), 473-479. DOI: 10.1177/0013164491512022.
 • Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable, individual differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1271-1288. DOI: 10.1037/0022-3514.77.6.1271.
 • Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (2009). Paradoks czasu. Warszawa: PWN.
 • Znajmiecka-Sikora, M., Łysio, A. (2016). Prokrastynacja akademicka - uwarunkowania osobowe i rodzinne. e-mentor, 4(66), 26-32. DOI: 10.15219/em66.1261.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d6997fd-6a5f-4cc3-a0f2-3dd1c9df5851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.