Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 3 | 19-26

Article title

Metoda określania wielkości kontraktów na energię elektryczną

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Method of determining the value of an electrical energy contract

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaproponowano metodę określania wielkości kontraktów na rynku energii. Do wyznaczania wielkości kontraktów zaproponowano model binarnego programowania liniowego. Jako funkcję kryterium przyjęto minimalizację kosztów zakupu/sprzedaży energii, związanych z błędnym oszacowaniem zapotrzebowania na energię. W podanym przykładzie porównano koszty zakupu/sprzedaży energii w sytuacji, gdy prognoza jest oparta na modelu ekonometrycznym, wyznaczonym klasyczną metodą najmniejszych kwadratów oraz modelu wyznaczonym przedstawioną w artykule techniką. W obu modelach przyjęto ten sam zbiór zmiennych endogenicznych.
EN
The distributors of electrical energy have to manage supplies efficiently, in order to minimize the costs of its purchase/sale. In practice, the cost depends on the difference between the current energy demand and the contract value. In the literature, methods for forecasting demand and valuing energy contracts are thus developed in parallel. This paper presents a two-step method for calculating the value of an energy contract. In the first step independent factors, on which the demand for energy depends, are identified; for example: energy load in past periods, meteorological data and the type of day according to the calendar. In the second step binary linear programming is used to determine the value of the energy contract. The criterion used is the minimization of the cost of energy purchase/sale. An example is presented comparing the cost of an energy contract based on the proposed method to the cost based on regression forecasts.

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

19-26

Physical description

Contributors

  • Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław,

References

  • GŁADYSZ B., KUCHTA D., Drzewa regresyjne w analizie systemu elektroenergetycznego, Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 4, s. 19–28.
  • LOTUFO A.D.P., MINUSSI C.R., Electric Power Systems Load Forecasting. A Survey, Proceedings of IEEE Power Tech ’99 Conference, Budapest 1999.
  • MALKO J., Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
  • VALENZUEL J., MAZUMDAR M., Statistical analysis of electric power production costs, IIE Transactions, 2000, 32.
  • WÓJCIAK M., WÓJCICKA A., O metodzie korekty prognoz minimalizującej koszt niezbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, P. Dittmann, J. Krupowicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 336–347.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8d69d898-54ab-4380-93ce-9ae8387ca72d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.