PL EN


2015 | 6 | 3 | 19
Article title

Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych
ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych

Authors
Content
Title variants
EN
Road transport of dangerous substance with special emphasis on liquid fuels
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera charakterystykę transportu ładunków niebezpiecznych w ujęciu gałęziowym (transportu drogowego). Zostały w nim zawarte kwestie dotyczące aspektów prawnych, zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymagania stawiane uczestnikom przewozu obowiązujące na terenie Unii Europejskiej i Polski. Szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z przewozem paliw płynnych.
EN
The article presents the characteristics of the transport of dangerous goods by road transport. It contains issues relating to the legal aspects, the risk to traffic and transport requirements for participants in force in the European Union and Poland. Particular emphasis has been placed on issues related to the carriage of liquid fuels.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8d69ddc1-ce2c-438e-b873-32e53f6366f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.